צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
ahrevivim@savion.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: גב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

רכזת גיוס תלמידים: גב' יעל עמיתי-פרייס
reviviminfo@mail.huji.ac.il 

רכזת בוגרים: גב' נועה גרובגלד
bogrim.revivim@gmail.com
02-5880034

הוראה באוניברסיטאות, מכללות ומכינות

 • שירה בר-אור מלכיאור, מרצה, מכינת עין פרת.
 • ד"ר דינה ברדיצ'בסקי,  מרצה, אוניברסיטת תל אביב.
 • ד"ר מורן גאם הכהן, ראשת החוג למקרא ותרבות ישראל, מכללת סמינר הקיבוצים.
 • ד"ר נעמה גולן, מרצה, מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת הרצוג.
 • ד"ר עקיבא המאירי, מרצה, מכללת לוינסקי ומכללת דוד ילין.
 • פרופ' צחי וייס, דיקן המחקר, האוניברסיטה הפתוחה.
 • ד"ר ירון זיני, מרצה, מכללת אוהלו.
 • עופר כהן, מרצה, מדרשת הלך רוח.
 • ד"ר עדי מרילי רזניק, ראשת החוג למקרא ומרצה, מכללת דוד ילין.
 • אריאל סרי-לוי, מרצה, האוניברסיטה העברית, מכון כרם ומכללת דוד ילין.
 • עדיה קדמי-סממה, ראשת מכינת פארן.
 • יפתח קולניק, מרצה, מכינת קדם צבאית "מנשרים קלו".
 • צחי קינן, מרצה, מכון שכטר ומכללת סמינר הקיבוצים.
 • ד"ר רות קניאל, מרצה, אוניברסיטת חיפה.
 • ד"ר מאיה קפלן, מרצה, אוניברסיטת בר אילן.
 • נועה רובינשטיין נופר, מרצה, מכינות קדם צבאיות.