צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
ahrevivim@savion.huji.ac.il

ראש תכנית החינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: כב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

רכזת גיוס תלמידים: גב' יעל עמיתי-פרייס
reviviminfo@mail.huji.ac.il 

 

הוראה באוניברסיטאות, מכללות ומכינות

 • מתן ברק, עוזר מחקר, אוניברסיטת בן גוריון.
 • רחל בורובסקי, מרצה, אוניברסיטת תל אביב.
 • שירה בר אור מלכיאור, מרצה, מכינת עין פרת.
 • ד"ר מורן גאם הכהן, ראשת החוג למקרא ותרבות ישראל, סמינר הקיבוצים.
 • ד"ר נעמה גולן, מרצה, אוניברסיטת אריאל. סמינר הקיבוצים, מכללת הרצוג.
 • הדס הלוי, מרצה, מכללת הנות. 
 • רחל וולפיש, מרצה, מכון כרם.
 • פרופ' צחי וייס,  דיקן המחקר ופרופ' חבר, האוניברסיטה הפתוחה.
 • ד"ר ירון זיני, מרצה, מכללת אוהלו. 
 • איתן כהן, מרצה, מכון הרטמן.
 • אריאלה להמן, מרצה, רוח צעירה.
 • ד"ר ליטל ליברמן – אביטל, מרצה, אוניברסיטת בן גוריון.
 • עדי מרילי רזניק, ראשת החוג למקרא ומרצה, מכללת דוד ילין.
 • נועה נופר, מרצה, מכינת דרך ארץ.
 • ניב סוניס, מנחה, בינ"ה.
 • אריאל, סרי-לוי, מרצה, מכללת דוד ילין.
 • אהוד צמח, מרצה, האוניברסיטה העברית.
 • יפתח קולניק, מרצה, מכינת קדם צבאית "מנשרים קלו".
 • ד"ר רות קניאל, מרצה, אוניברסיטת חיפה.
 • ד"ר מאיה קפלן, מרצה, אוניברסיטת בר אילן.