צרו קשר

תוכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: פרופ' רוני גולדשטיין
rongol@mail.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: גב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

תכנית לימודים

תלמידי תכנית רביבים לומדים במסגרת ארבע שנות התכנית לשלושה תארים:

 

1. תואר הבוגר נלמד במשך שלוש השנים הראשונות ברביבים (שנים א'-ג'):

תואר בוגר בשני חוגים ראשיים: התכנית ללימודי יהדות והחוג למקרא.

א.     במסגרת התכנית במדעי היהדות, יילמדו בשנה א' קורסי מבוא כלליים בחוגים: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל, ספרות עברית, לשון עברית ותלמוד. בשנים ב'-ג' כל תלמיד יבחר להתמקד בקורסים באחד החוגים הנ"ל.

ב.     בחוג למקרא ילמדו קורסי מבוא לצד קורסי בחירה בחוג. 

 

2. תואר מוסמך נלמד במשך השנתיים האחרונות בתכנית (שנים ג'-ד'):

בסוף שנת הלימודים השנייה בתכנית, כל תלמיד יבחר את החוג בו ילמד לתואר מוסמך, מבין החוגים הבאים: מקרא, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל, ספרות עברית, לשון עברית, תלמוד והמגמה לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך (בהתאם לתכנית לימודי הבוגר של התלמיד). בשנה ג', במקביל לסיום הקורסים לתואר בוגר, יילמדו גם מספר קורסים לתואר מוסמך שיבחרו בתיאום עם יועץ המוסמך בחוג שנבחר מבין החוגים לעיל. לימודי המוסמך יושלמו בשנה ד'. 

 

3. לימודים לתעודת הוראה (שנים א'-ד'):

הלימודים לתעודת הוראה נמשכים על פני ארבע שנות הלימודים בתכנית רביבים. לימודים אלו כוללים קורסים ייחודיים לתלמידי רביבים לצד קורסי מבוא ובחירה במחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך. התנסות מונחית בהוראה, בליווי הצוות הפדגוגי של תכנית רביבים, מהווה מוקד להכשרה הייחודית של תלמידי התכנית. בשנה א', התכנית מכינה את תלמידיה להוראה התנסותית, ובשנים ב'–ד' מתקיימת הוראה התנסותית בליווי מנחי התכנית במגוון בתי ספר בירושלים.   

 

למידע נוסף אנא עיינו בשנתון האוניברסיטה העברית כאן.