צרו קשר

ראש אקדמי: פרופ' רוני גולדשטיין
rongol@mail.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

רכזת התוכנית: גב' חגית קרדונה
revivim@savion.huji.ac.il

תוכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970

מטרות התוכנית

תוכנית רביבים שואפת לתרום לשינוי במעמד לימודי היהדות והתרבות היהודית במערכת החינוך הממלכתית בישראל.

תוכנית רביבים נוסדה כדי להכשיר עתודה של מורים מצטיינים למקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית העל יסודית. רביבים תכשיר מורים בעלי השכלה רחבה ועמוקה, מיומנים באומנות ההוראה ושואפים לחשוף לפני תלמידיהם את התרבות היהודית על רבדיה בדרך מעניינת, מאתגרת ובעלת משמעות.

בוגרי רביבים יהיו בעלי השכלה מעמיקה במקצוע אחד של מדעי היהדות (מקרא, תלמוד, מחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית, לשון עברית ותלמוד) ובעלי פרספקטיבה רב תחומית במדעי היהדות. הם יהיו מסוגלים להורות את מקצועות היהדות מתוך אופק רחב במדעי הרוח ולתרגם את השכלתם האקדמית לשפת הוראה בכיתה. דרך הוראתם החווייתית והיצירתית תהיה בבחינת אתגר אישי ואינטלקטואלי בעבור אוכלוסיות שונות של לומדים. הבוגרים ישמשו דמויות להזדהות ולחיקוי עבור תלמידיהם.

בוגרי רביבים יראו את עצמם מחויבים לתרום לרווחת תלמידיהם, קשובים ורגישים לצורכיהם הלימודיים והאישיים. הם ישתלבו כחברי צוות בבתי הספר, נכונים לשאת באחריות ובתפקידי חינוך והנהגה וכן ליזום תכניות ופעולות גם נוסף לשעות ההוראה הפורמליות, במיוחד בהקשר של תרבות יהודית. בוגרי רביבים יראו את המעשה החינוכי בהקשרו החברתי והתרבותי הרחב.