צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
ahrevivim@savion.huji.ac.il

ראש תכנית החינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: כב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

רכזת גיוס תלמידים: גב' יעל עמיתי-פרייס
reviviminfo@mail.huji.ac.il 

 

בעלי תפקידים במשרד החינוך

  • טליה אפיק גרוסמן, מפמ"ר מחשבת ישראל.
  • לילי בן עמי, עתיתה במעבדה פדגוגית מוטית עתיד.
  • רננה זאבי, מורה לעברית באולפן.
  • איתמר נחמה, מדריך מחוזי לתנ"ך.
  • איתן צור, מרשת באגף למחקר ופיתוח.
  • אלכס רויטמן, מדריך מחוזי.