צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח

בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)

האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501

 

טלפון - 02-5881970

פקס  - 02-5881218

 

 ראש אקדמי, ד"ר רוני גולדשטיין

 ahrevivim@savion.huji.ac.il

 

 ראש תכנית החינוך, ד"ר דן פורת

 dan.porat@mail.huji.ac.il

 

 מנהלת אדמיניסטרטיבית, גב' חדוה וייס

 hedvaw@savion.huji.ac.il

 

 מזכירה, זלדה אשכנזי

 revivim@savion.huji.ac.il

בעלי תפקידים במשרד החינוך

  • טליה אפיק גרוסמן, מדריכה מחוזית.
  • יעל בבני, מדריכה מחוזית לתרבות ישראל.
  • אביבה ויין, מדריכה ארצית לתרבות יהודית - ישראלית.
  • נטע לה גנק, מדריכה מחוזית לתנ"ך.
  •  זיו ליסון, מדריך מורים, חלוצי הערכה.
  • יעל נחשון, מדריכה מחוזית לתנ"ך.