צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
ahrevivim@savion.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: גב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

רכזת גיוס תלמידים: גב' יעל עמיתי-פרייס
reviviminfo@mail.huji.ac.il 

רכזת בוגרים: גב' נועה גרובגלד
bogrim.revivim@gmail.com
02-5880034

בעלי תפקידים במשרד החינוך

  • טליה אפיק גרוסמן, מפמ"ר מחשבת ישראל.
  • אביגיל ארוונה, מרכזת תכנית השתלמויות תקשוב בביה"ס באגף לפיתוח מקצועי.
  • לילי בן עמי, עמיתה במעבדה פדגוגית מוטית עתיד.
  • רננה זאבי, מורה לעברית באולפן.
  • נטע לה גנק, מדריכה מחוזית.
  • איתן צור, מרשת באגף למחקר ופיתוח.
  • אלכס רויטמן, מדריך מחוזי. 
  • רותם רזון אלבס, מדריכה מחוזית.