הוראה באוניברסיטאות, מכללות ומכינות

 • רחל בורובסקי, מרצה, אוניברסיטת תל אביב.
 • לילי בן עמי, מרצה ומנהלת, השתלמויות מורים.
 • שירה בר אור מלכיאור, מרצה, מכינת עין פרת.
 • ד"ר מורן גאם הכהן, ראשת החוג למקרא ותרבות ישראל, סמינר הקיבוצים.
 • ד"ר נעמה גולן, מרצה, סמינר הקיבוצים.
 • נעם דן, מרצה, בינ"ה ומכללת אורנים. 
 • ד"ר עקיבא המאירי, מרצה, מכללת לוינסקי. 
 • פרופ' צחי וייס,  דיקן המחקר ופרופ' חבר, האוניברסיטה הפתוחה.
 • איתן כהן, מרצה, מכון הרטמן.
 • אריאלה להמן, מרצה, רוח צעירה.
 • ד"ר ליטל ליברמן – אביטל, מרצה, החוג לפולקלור, אוניברסיטת בן גוריון ובמכללת אחווה.
 • עדי מרילי רזניק, ראשת החוג למקרא ומרצה, מכללת דוד ילין.
 • גל נוסבאום, מתרגל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 • נועה נופר, מרצה, מכינת דרך ארץ.
 • ניב סוניס, מנחה, בינ"ה.
 • אריאל, סרי-לוי, מרצה, מכללת, דוד ילין.
 • אהוד צמח, מרצה, האוניברסיטה העברית.
 • עדיה קדמי סממה, מרצה מן החוץ, מכינת "אחרי".
 • יפתח קולניק, מרצה, מכינת קדם צבאית "מנשרים קלו".
 • ד"ר רות קניאל, מרצה, אוניברסיטת חיפה, מרכז מלטון ומכון שכטר.