צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
rongol@mail.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: גב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

שכר לימוד ומלגות

תכנית רביבים היא תכנית לימודים ארבע-שנתית עמוסה. תלמידי התכנית נדרשים להקדיש את מרבית זמנם ללימודיהם. לפיכך, האוניברסיטה העברית מעמידה לרשות תלמידי תכנית רביבים העומדים בתנאי התכנית וממלאים אחר כללי האוניברסיטה:

מלגת שכר לימוד לתקופת לימודיהם בתכנית רביבים. אם לא הספיק תלמיד לסיים את חוק לימודיו במהלך ארבע שנות התכנית, חובת תשלום שכר הלימוד בגין השלמת שכר לימוד תחול עליו.

2. מלגת מחיה - הלוואה עומדת שתהפוך למענק עם סיום הלימודים בתכנית ועמידה בתנאיה (לרבות ארבע שנות הוראה בבית ספר ממלכתי כללי על-יסודי במדינת ישראל, בהיקף של משרה מלאה ובמשך ארבע שנים ממועד סיום התכנית הארבע-שנתית, מקצוע הקשור להכשרה שקיבל בתכנית). הלוואה זו תשולם במהלך ארבע שנות הלימודים בתכנית רביבים, ובתנאי שהתלמיד השיג ממוצע ציונים 85 לפחות בכל שנה.

3. אפשרות למגורים במעונות הסטודנטים כמקובל על פי כללי האוניברסיטה ובכפוף לתשלום המקובל. על פי ניסיון העבר, התאפשרו מגורים במעונות הסטודנטים לכל פונה (למעט תושבי ירושלים) שנרשם בזמן ועמד בדרישות הקבלה למעונות.

4. באתר דיקנט הסטודנטים תקבלו מידע על מלגות, הטבות, זכויות וכיוצ"ב. 

*ההלוואה ומלגת שכר הלימוד הנזכרות בסעיפים 1 ו-2 הינם בכפוף לנוהלי המלגות הקיימים בתכנית.