צרו קשר

ראש אקדמי: פרופ' רוני גולדשטיין
rongol@mail.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

רכזת התוכנית: גב' חגית קרדונה
revivim@savion.huji.ac.il

תוכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970

שכר לימוד ומלגות

תוכנית רביבים היא תוכנית לימודים ארבע-שנתית עמוסה. תלמידי התוכנית נדרשים להקדיש את מרבית זמנם ללימודיהם. לפיכך, האוניברסיטה העברית מעמידה לרשות תלמידי תוכנית רביבים העומדים בתנאי התוכנית וממלאים אחר כללי האוניברסיטה:

מלגת שכר לימוד לתקופת לימודיהם בתוכנית רביבים. אם לא הספיק תלמיד לסיים את חוק לימודיו במהלך ארבע שנות התוכנית, חובת תשלום שכר הלימוד בגין השלמת שכר לימוד תחול עליו.

2. מלגת מחיה - הלוואה עומדת שתהפוך למענק עם סיום הלימודים בתוכנית ועמידה בתנאיה (לרבות ארבע שנות הוראה בבית ספר ממלכתי כללי על-יסודי במדינת ישראל, בהיקף של משרה מלאה ובמשך ארבע שנים ממועד סיום התוכנית הארבע-שנתית, מקצוע הקשור להכשרה שקיבל בתוכנית). הלוואה זו תשולם במהלך ארבע שנות הלימודים בתוכנית רביבים, ובתנאי שהתלמיד השיג ממוצע ציונים 85 לפחות בכל שנה.

3. אפשרות למגורים במעונות הסטודנטים כמקובל על פי כללי האוניברסיטה ובכפוף לתשלום המקובל. על פי ניסיון העבר, התאפשרו מגורים במעונות הסטודנטים לכל פונה (למעט תושבי ירושלים) שנרשם בזמן ועמד בדרישות הקבלה למעונות.

4. באתר דיקנט הסטודנטים תקבלו מידע על מלגות, הטבות, זכויות וכיוצ"ב. 

*ההלוואה ומלגת שכר הלימוד הנזכרות בסעיפים 1 ו-2 הינם בכפוף לנוהלי המלגות הקיימים בתוכנית.