צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח

בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)

האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501

 

טלפון - 02-5881970

פקס  - 02-5881218

 

 ראש אקדמי, ד"ר רוני גולדשטיין

 ahrevivim@savion.huji.ac.il

 

 ראש תכנית החינוך, ד"ר דן פורת

 dan.porat@mail.huji.ac.il

 

 מנהלת אדמיניסטרטיבית, גב' חדוה וייס

 hedvaw@savion.huji.ac.il

 

 מזכירה, זלדה אשכנזי

 revivim@savion.huji.ac.il

תכנית שנה ג'

לימודי תעודת הוראה:

  • הכשרה להוראת תנ"ך: סדנא פדגוגית, סדנא רפלקטיבית והוראה התנסותית
  • קורסי בחירה 

התכנית ללימודי יהדות:

יתרת החובות לתואר בוגר לפי החוג שנבחר בשנה ב' במסגרת לימודי יהדות 

החוג למקרא:

יתרת החובות לתואר בוגר במקרא

קורסים מאוחסנים למוסמך:

קורסי חובה ובחירה למוסמך באחד מהחוגים הבאים:

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו 

מחשבת ישראל

מקרא

לשון עברית

ספרות עברית

תלמוד

מגמה לחינוך יהודי