צרו קשר

ראש אקדמי: פרופ' רוני גולדשטיין
rongol@mail.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

רכזת התוכנית: גב' חגית קרדונה
revivim@savion.huji.ac.il

תוכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970

תוכנית שנה ג'

לימודי תעודת הוראה:

  • הכשרה להוראת תנ"ך: סדנא פדגוגית, הוראה התנסותית וסדנא רפלקטיבית
  • קורסי בחירה 

התוכנית במדעי היהדות:

יתרת החובות לתואר בוגר לפי החוג שנבחר בשנה ב' במסגרת התוכנית במדעי היהדות 

החוג למקרא:

יתרת החובות לתואר בוגר במקרא

קורסים מאוחסנים למוסמך:

קורסי חובה ובחירה למוסמך באחד מהחוגים הבאים:

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו 

לשון עברית

מגמה לחינוך יהודי

מחשבת ישראל

מקרא

ספרות עברית

תלמוד