צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
ahrevivim@savion.huji.ac.il

ראש תכנית החינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: כב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

רכזת גיוס תלמידים: גב' יעל עמיתי-פרייס
reviviminfo@mail.huji.ac.il 

 

הנחיית מורים

  • ד"ר נגה בינג, מנחה פדגוגית, תכנית רביבים, האוניברסיטה העברית.
  • אביגיל בלוך גייגר, מנחה פדגוגית, תכנית אופקים, אוניברסיטת תל אביב.
  • שובי הופמן, מנחה פדגוגית, תכנית רביבים.
  • ד"ר עקיבא המאירי, מנחה פדגוגי, מכללת לוינסקי לחינוך.
  • ד"ר ירון זיני, מנחה פדגוגי, מכללת אוהלו. 
  • נועה נופר, מנחה פדגוגית, מכללת קיי.
  • קרן נוריאל-כץ, מנחה פדגוגית, תכנית בארי, מכון שלום הרטמן.
  • שלומית קובלינר, מנחה פדגוגית, מכללת אורנים
  • שי שגיא הובר, מנחה פדגוגית, מכון כרם. 
  • שרי שמבורסקי, מנחה פדגוגית, ברנקו וייס אתגרי.