בוגרי רביבים במערכת החינוך תשפ"א

צרו קשר

ראש אקדמי: פרופ' רוני גולדשטיין
rongol@mail.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירות התוכנית:
revivim@savion.huji.ac.il

תוכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

מחוז ירושלים

בית שמש:

ניר אברבנאל עציוני, ברנקו וייס, מורה ללשון ומחנך כיתה.

דודני אורסתיו, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז מקצוע.

ירושלים:

ענבל כהן, אולינה דה רוטשילד, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

תומר שני, אזורי מקיף עין כרם, מורה לתנ"ך, יזמות חברתית וחברה ישראלית ומחנך כיתה.

ש"י איבלמן לוין, בויאר, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וספרות ומחנך כיתה.

אלי דהן, בויארמורה לתנ"ך ומתמטיקה ומחנך כיתה.

יוסי ישעיה, בויאר, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

יעל פרג'ון, בויאר, מורה לתנ"ך, רכזת מגמת תנ"ך ורכזת מקצוע. 

יעל רינגל בלום, בויאר, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת שילוב.

איתן הופמן, בית הצייר, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ומנהל.

עמי ויסברגר, בית הצייר, מורה למדעים וחינוך גופני וסגן מנהל. 

כרמל קובלינר-קויאט, גבעת גונן, מורה לתנ"ך ולשון.

יעל שפיגלמן, גבעת גונן, מורה לתנ"ך ומולטימדיה, רכזת מקצוע, רכזת תכניות העשרה ורכזת שיווק.

צביה ויסברגר, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה, סגנית מנהל, רכזת חטיבה ורכזת מעורבות חברתית.

דפנה רייכמן, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לספרות ועברית, מחנכת כיתה ורכזת חטיבה.

אור בדיחי, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך.

שרון דואק הרוניאן, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

עטרה הרוני, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך, ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

אביבה כרמל, הגימנסיה העברית, מורה להיסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

יובל פולק אחדות, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

יונתן שילה, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך.

תמר בר, הניסויי, מורה לתנ"ך, ספרות והבעה ומחנכת כיתה.

טלילה ורשבסקי, הניסויי, מורה לתנ"ך, הומניסטיקה ועברית, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה ורכזת חברתית.

מרוה טוביה, הניסויי, מורה להיסטוריה.

אלון שועה-חיים, הניסויי, מורה לתנ"ך, ספרות וכתיבה יוצרת, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

ענבר שורק, הניסויי, מורה לתנ"ך, לשון והשכלה כללית, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

מורן הנסון קוג'מן, הניסויי ארגנטינה, מורה לתנ"ך ועברית ומחנכת כיתה.

גשם מילר, התיכון החדש בהר חומה, מורה לתנ"ך, לשון ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

יהל שוורץ, התיכון החדש בהר חומה, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ועברית ומחנכת כיתה.

אריאלה להמן, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות-יאס"א, מורה לתנ"ך, היסטוריה ומדעי הרוח, מחנכת כיתה ורכזת פדגוגית.

זיו ליסון, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות-יאס"א, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה, עב"ט ומחנך כיתה.

אריאלה אדלמן סטון, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך והומניסטיקה, ומחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

נדב דניאלי, התיכון לאומנויות, מורה להיסטוריה.

מיכל טל-אל, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה, רכזת מגמת מחשבת ישראל, רכזת מקצוע ורכזת חברתית.

סער יאבו, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך והיסטוריה, רכז שיכבה ורכז קורונה.

צבי פרידלנדר, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, ותולדות האומנות ומחנך.

שי והבה, חוות הנוער הציוני, מורה לתרבות יהודית-ישראלית ומנהל.

צמח עידן, חוות הנוער הציוני, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

שרי שמבורסקי, חושן, מורה להיסטוריה ומנהלת.

נעמה גרוסמן-קובה, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ספרות וקיימות, רכזת מקצוע ורכזת פרויקט קיימות. 

תומר דויטש, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ודיבייט, מחנך כיתה, רכז מגמת תנ"ך, רכז מקצוע ורכז עבודות גמר.

עמרי הובר, ליד"ה, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה ומחנך כיתה.

בתיה חורי יפין, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ומנהלת.

נדב חרובי, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ספרות ועתודה הומניסטית ומנהל חטיבה עליונה.

סיון כהן, ליד"ה, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת תכנית בארי.

תמנה לינדן, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

אמתי מור, ליד"ה, מורה לתנ"ך וגיאוגרפיה ומלווה מורים חדשים.

צחי קינן, ליד"ה, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותולדות המוסיקה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

עפרי תמיר, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה, רכזת שיכבה ורכזת מעורבות חברתית.

סיון אטינגר וגשל, ליפתא, מורה להיסטוריה וקולנוע ומחנכת כיתה.

גיתית הרמן, ליפתא וקשת, מורה לתנ"ך וספרות.

ענת לוזון, מים חיים, מורה לתנ"ך ומנהלת.

טל איזק-הופמן, מקיף ע"ש זיו, מורה למחשבת ישראל ומנהלת.

שובל ביטון, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך והיסטוריה.

אביבה גולדפרב, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

הודיה דודי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה ומחנכת כיתה.

שיר דוקטורמן, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, ספרות ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

אלה לנגר רביצקי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, היסטוריה, ספרות, תרבות יהודית-ישראלית והבעה.

מאור סרי לוי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

שירלי רון, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, היסטוריה וספרות ומחנכת כיתה.

שי שגיא הובר,  מקיף ע"ש זיו, מורה למחשבת ישראל וספרות.

עינה ששון, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך והיסטוריה מחנכת כיתה. 

נטלי ברזילי-אנק,  עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

גיל צרויה, עירוני ג' בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ומתמטיקה, מחנכת כיתה ורכזת חטיבה.

לוטם אלוש, עירוני מסורתי, מורה לתרבות יהודית-ישראלית ותושב"ע ומחנכת כיתה.

טליה אפיק גרוסמן, עירוני מסורתי, מורה למחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית ורכזת מקצוע.

דקלה חודפי שדמי, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל, מחנכת כיתת מב"ר.

דניאל סקופסקי, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנכת כיתה. 

מוריה גרין סטרמן, ענבר, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ודיבייט, רכזת חברתית וחברת צוות מוביל.

יונית וטנשטיין, פלך, מורה לתנ"ך ורכזת פדגוגית.

זהר אליהו, פרנקל, מנהל. 

עומר ססי, קדמה, מורה להיסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה.

מרב בנימין אקסלרוד, קשת, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

מתן חייט, קשת, מורה למחשבת ישראל, תלמוד ומתמטיקה ורכז חברתי.

גלית קהן, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וספרות, מחנכת כיתה ורכזת חינוך לזהות ומיניות בריאה.

מיטל קורן, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותושב"ע ורכזת מקצוע.

חמוטל אלבז, רנה קסין, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה ורכזת חברתית.

אסף עוז, רנה קסין, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה וסגן מנהל/ת.

רני חרובי, רעות, מורה לתנ"ך וספרות, רכזת פדגוגית ורכזת מקצוע.

יעל ששון, רעות, מורה לספרות, רכזת שיכבה ורכזת שילוב.

כפר אדומים:

אתי גל-אור, התיכון המשותף כ.א.ן, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ובית מדרש חברתי ומחנכת כיתה.

עדי מזרחי, התיכון המשותף כ.א.ן, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ומחנכת כיתה.

יעל ספיר, התיכון המשותף כ.א.ן, מורה לתנ"ך ומנהלת.

יונתן גרינבוים, מעיינות אשכול בוגר, מורה לתנ"ך, היסטוריה, לשון, ספרות ותרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה.

הדס נקי גפני, מעיינות אשכול בוגר, מורה לתנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית.

מבשרת ציון:

נועה אברבנאל, תיכון הראל, מורה לתנ"ך וספרות, מחנכת כיתה ורכזת מועצת תלמידים.

נתנאל קאבליון, תיכון הראל, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה, רכז חברתי ורכז מעורבות חברתית.

מעלה אדומים:

יואב הרמן, אורט תעופה וחלל, מורה לשל"ח.  

צור הדסה:

עידן שניר, מעיינות, מנהל.

טליה אברמוביץ, תיכון אור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

קיבוץ נתיב הל"ה:

יואב בינט, מורה לתנ"ך, היסטוריה ומתמטיקה, מחנך כיתה ומנהל. 

קיבוץ עין גדי:

בן אראלי, תיכון עין גדי, מורה להיסטוריה, מחנך כיתה ומנהל.

אביה סלומון, תיכון עין גדי, מורה לתנ"ך והומניסטיקה ומחנכת כיתה.

קיבוץ צרעה:

נעם גדעוני, מקיף הר טוב, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה, רכז מגמת תנ"ך ומדריך פדגוגי.