בוגרי רביבים במערכת החינוך תש"פ

צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
rongol@mail.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: גב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

מחוז ירושלים

בית שמש:

דודני אורסתיו, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז צוות מקרא.

ירושלים:

ענבל כהן, אולינה דה רוטשילד, מורה למקצועות היהדות ומחנכת כיתה.

ש"י איבלמן לוין, בויאר, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ולשון ומחנך כיתה.

אלי דהן, בויארמורה לתנ"ך ומתמטיקה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

עמיחי טיטמן, בויאר, מורה לתנ"ך, היסטוריה והומניסטיקה, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

יוסי ישעיה, בויאר, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותלמוד, מחנך כיתה, רכז שיכבה ורכז קיימות.

הדס נקי גפני, בויאר, מורה לתנ"ך והיסטוריה.

יעל פרג'ון, בויאר, מורה לתנ"ך, רכזת מגמת תנ"ך ורכזת מקצוע. 

יעל רינגל בלום, בויאר, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מעורבות חברתית.

איתן הופמן, בית הצייר, מורה לתנ"ך ומנהל.

עמי ויסברגר, בית הצייר, מורה לתנ"ך, סגן מנהל, רכז פדגוגי ורכז חטיבה.   

כרמל קובלינר-קויאט, גבעת גונן, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ולשון ורכזת מרכז למידה.

יעל שפיגלמן, גבעת גונן, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ומולטימדיה ורכזת מקצוע.

צביה ויסברגר, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת חטיבה.

דפנה רייכמן, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לספרות ועברית, מחנכת כיתה ורכזת חטיבה.

שרון דואק הרוניאן,  הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

יובל פולק אחדות, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

ניר אברבנאל עציוני, הניסויי, מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ולשון, מחנך כיתה ורכז מקצוע. 

תמר בר, הניסויי, מורה לתנ"ך, ספרות ואזרחות ומחנכת כיתה.

טלילה ורשבסקי, הניסויי, מורה לתנ"ך ועברית, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה, רכזת מקצוע ורכזת חברתית.

ענבר שורק, הניסויי, מורה לתנ"ך והבעה, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

רני חרובי, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, מורה לתנ"ך, ספרות ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה ורכזת חברתית.

אריאלה להמן, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, מורה לתנ"ך, היסטוריה, תרבות יהודית-ישראלית ולימודי רוח.

זיו ליסון, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז טיולים. 

אריאלה אדלמן סטון, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

ארד זק, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך.

מיכל טל-אל, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת חברתית.

סער יאבו, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך והיסטוריה ורכז בטיחות.

צבי פרידלנדר, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, ותולדות האומנות ומחנך כיתה.

שי והבה, חוות הנוער הציוני, מורה להיסטוריה, סגן מנהל ורכז חטיבה.

צמח עידן, חוות הנוער הציוני, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

שרי שמבורסקי, חושן, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומנהלת.

נעמה גרוסמן-קובה, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ספרות וקיימות, רכזת מקצוע ורכזת פרויקט קיימות. 

תומר דויטש, ליד"ה, מורה לתנ"ך ודיבייט, מחנך כיתה ורכז עבודות גמר.

בתיה חורי יפין, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ועתודה הומניסטית ומנהלת.

נדב חרובי, ליד"ה, מורה לתנ"ך וספרות, מחנך כיתה, סגן מנהלת, רכז שיכבה ורכז מגמת תנ"ך.

סיון כהן, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

תמנה לינדן, ליד"ה, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה ורכזת נבחרת הכדורסל.

צחי קינן, ליד"ה, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, תרבות יהודית-ישראלית ותולדות המוסיקה, מחנך כיתה, רכז שיכבה ורכז תכנית בארי.

עפרי תמיר, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה ורכזת מעורבות חברתית.

סיון אטינגר וגשל, ליפתא, מורה להיסטוריה וקולנוע ומחנכת כיתה.

גיתית הרמן, ליפתא ועירוני ג', מורה לתנ"ך וספרות.

רעות אחדות-אביטן, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ורב תחומי, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

טל איזק-הופמן, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל וסגנית מנהל.

אביבה גולדפרב, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

הודיה דוד, מקיף ע"ש זיו, מורה ל: תנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה ומחנכת כיתה.

שיר דוקטורמן, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

שיר טברסקי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והבעה ומחנכת כיתה.

אלה לנגר רביצקי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, היסטוריה, תרבות יהודית-ישראלית והבעה ורכזת מקצוע.

מאור סרי לוי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית, רכז מקצוע ורכז טיולים.

שירלי רון, מקיף ע"ש זיו, מורה לספרות ומקצוע רב תחומי, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

שי שגיא הובר,  מקיף ע"ש זיו, מורה לספרות ורכזת מקצוע.

עינה ששון, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת פדגוגית. 

חנה פנחס, סליגסברג, מורה לתנ"ך וספרות.

נטלי ברזילי-אנק,  עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת שיכבה.

ליטל ברנט, עירוני ג' בית חינוך, מורה לתנ"ך.

גיל צרויה, עירוני ג' בית חינוך, מורה לתנ"ך ולשון, מחנכת כיתה  ורכזת שיכבה.

טליה אפיק גרוסמן, עירוני מסורתי, מורה למחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית ורכזת מקצוע.

דניאל סקופסקי, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה. 

יונית וטנשטיין, פלך, מורה לתורה, נביא, היסטוריה ותושב"ע ורכזת פדגוגית.

זהר אליהו, פרנקל, מנהל. 

מרב בנימין אקסלרוד, קשת, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע

מתן חייט, קשת, מורה למחשבת ישראל, תלמוד וקיימות ורכז חברתי.

אהוד צמח, קשת, מורה לספרות.

גלית קהן, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וספרות, מחנכת כיתה ורכזת חינוך לזהות ומניות בריאה.

מיטל קורן, קשת, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכזת מגמת תנ"ך.

אריאלה רשף, קשת, מורה לתנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית. 

חמוטל אלבז, רנה קסין, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה רכזת חברתית.

אסף עוז, רנה קסין, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה וסגן מנהל/ת.

מוריה סטרמן, רעות, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ודיבייט, רכזת חברתית ורכזת תכנית מצטיינים.

אביה פינקלשטיין, רעות, מנהלת.

יעל ששון, רעות, מורה לתנ"ך וספרות.

לילי בן עמי, תיכון חקלאי עין כרם, מורה ליזמות חברתית ורכזת מקצוע. 

תומר שני, תיכון חקלאי עין כרם, מורה ללשון, הומניסטיקה ויזמות חברתית ומחנך כיתה.

כפר אדומים:

עמרי נויבריט, הניסויי, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה וספרות ומחנך כיתה.

שירי ברקי שובל התיכון המשותף כ.א.ן, מורה ל: תנ"ך ומחשבת ישראל.

אתי גל-אור, התיכון המשותף כ.א.ן, מורה ל: תנ"ך ומחשבת ישראל ורכזת הקמה של מגמה חדשה.

יעל ספיר, התיכון המשותף, מורה לבית מדרש חברתי ומנהלת.

מוריה פיקאר-שטיין, כפר אדומים, מורה למקצועות היהדות.

מבשרת ציון:

נועה אברבנאל, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וספרות, מחנכת כיתה ורכזת מועצת תלמידים.

נתנאל קאבליון, תיכון הראל, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה.

מעלה אדומים:

יואב הרמן, אורט תעופה וחלל, מורה לשל"ח.  

הילה ארזי חטאב, שחקים, מורה לקולנוע.

צור הדסה:

עידן שניר, מעינות, מנהל.

טליה אברמוביץ, תיכון אור, מורה ל: תנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

קיבוץ נתיב הל"ה:

יואב בינט, מורה ל: היסטוריה, פילוסופיה ומתמטיקה, מחנך כיתה ומנהל. 

קיבוץ עין גדי:

אורי אבני, תיכון עין גדי, מורה ללשון.

בן אראלי, תיכון עין גדי, מורה להיסטוריה, מחנך כיתה ומנהל.

קיבוץ צרעה:

נעם גדעוני, הר טוב, מורה ל: תנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה, רכזת מגמת תנ"ך ומדריך פדגוגי.