בוגרי רביבים במערכת החינוך תשפ"א

צרו קשר

ראש אקדמי: פרופ' רוני גולדשטיין
rongol@mail.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירות התוכנית:
revivim@savion.huji.ac.il

תוכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

דרום

אשקלון:

יסמין בוקר סורין, מקיף עירוני א', מורה למחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

שירה רובינשטיין-יפרח, תיכון אומנויות, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

זמרת:

עתר גייבל, מקיף עזתה, מורה לתנ"ך ותושב"ע, רכזת פדגוגית ורכזת מקצוע.

יד מרדכי:

הגר גל, בית הספר להוראת השואה, מורה להיסטוריה.  

מסלול:

מחול שוש, תיכון אזורי מרחבים, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית.

מצפה רמון:

עמיחי הס, דמוקרטי רותם, מנהל.

עופר כהן, השלום ע"ש רבין, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז טיולים.

קיבוץ יטבתה:

יניי בסוק, מעלה שחרות, מורה לתנ"ך, היסטוריה, לשון ותרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה.

קיבוץ מגן:

עידו יקיר, נופי הבשור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

קיבוץ משאבי שדה:

נועה נופר, תיכון אזורי רמת הנגב, מורה לתנ"ך ומגדר, מחנכת כיתה, רכזת מגמת תנ"ך, רכזת חברתית, רכזת מעורבות חברתית ורכזת בגרויות.

קיבוץ שובל:

דפנה גרשוני כהן, מבואות הנגב, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה, ורכזת שיכבה.