צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
ahrevivim@savion.huji.ac.il

ראש תכנית החינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: כב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

רכזת גיוס תלמידים: גב' יעל עמיתי-פרייס
reviviminfo@mail.huji.ac.il 

 

בוגרי רביבים במערכת החינוך תשע"ט

דרום

אילת:

יניי בסוק, תיכון ע"ש רבין, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה. 

אשקלון:

יסמין בוקר סורין, מקיף עירוני א', מורה למחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה ורכזת מקצוע.

באר שבע:

חיה קארלי ארנסט, עמל מקיף ז' רמות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

כפר סילבר:

שירה רובינשטיין-יפרח, כפר סילבר, מורה לתנ"ך.

מסלול:

עדי בוסידן, מקיף אזורי מרחבים, מורה לתנ"ך, ספרות, תרבות יהודית-ישראלית.

מחול שוש, מקיף אזורי מרחבים, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, מחנכת כיתה ורכזת תכנית בארי.

מצפה רמון:

עופר כהן, השלום ע"ש רבין, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ורכז מעורבות חברתית.

קיבוץ מגן:

עידו יקיר, נופי הבשור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל מחנך כיתה ורכז מקצוע. 

נטע לה גנק, נופי הבשור, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

קיבוץ שובל:

דפנה גרשוני כהן, מבואות הנגב, מורה לתנ"ך, והיסטוריה, מחנכת כיתה, ורכזת שיכבה.