בעלי תפקידים במשרד החינוך

  • טליה אפיק גרוסמן, מדריכה מחוזית.
  • יעל בבני, מדריכה מחוזית לתרבות ישראל.
  • אביבה ויין, מדריכה ארצית לתרבות יהודית - ישראלית.
  • נטע לה גנק, מדריכה מחוזית לתנ"ך.
  •  זיו ליסון, מדריך מורים, חלוצי הערכה.
  • יעל נחשון, מדריכה מחוזית לתנ"ך.