צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח

בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)

האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501

 

טלפון - 02-5881970

פקס  - 02-5881218

 

 ראש אקדמי, ד"ר רוני גולדשטיין

 ahrevivim@savion.huji.ac.il

 

 ראש תכנית החינוך, ד"ר דן פורת

 dan.porat@mail.huji.ac.il

 

 מנהלת אדמיניסטרטיבית, גב' חדוה וייס

 hedvaw@savion.huji.ac.il

 

 מזכירה, זלדה אשכנזי

 revivim@savion.huji.ac.il

רישום ותנאי קבלה

שלבי תהליך ההרשמה והמיון לרביבים ועוד דברים שכדאי לדעת

א. עמידה בסף הקבלה לתכנית ולאוניברסיטה - להרשמה לתכנית נדרש ממוצע בגרויות 10 ומעלה על פי החישוב של האוניברסיטה העברית או ציון פסיכומטרי 650 ומעלה או ציון משוקלל מתאים (שילוב של ממוצע הבגרות והציון בבחינה הפסיכומטרית). פרטים נוספים ומידע על שקלול מרכיבי הקבלה ניתן למצוא בפרק מידע והרשמה באתר האוניברסיטה העברית. לחישוב סיכויי הקבלה לחצו כאן.

ב. רמת האנגלית הנדרשת ללימודים באוניברסיטה - יש לעמוד בדרישות הסף בידיעת אנגלית, רצוי ברמת פטור. לעומדים בדרישות הסף שאינם ברמת פטור, מומלץ להגיע לרמה זו באמצעות שיפור הציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי, במבחן אמיר או במבחן אמיר"ם או באמצעות קורסי קיץ באוניברסיטה וזאת על מנת להקל את עומס הקורסים בשנת הלימודים הראשונה בתכנית.

ג. הרשמה לאוניברסיטה - ההרשמה מתבצעת דרך האתר למידע והרשמה של האוניברסיטה העברית. יש לציין את תכנית רביבים והחוג למקרא כאחת העדיפויות. ישנה התייחסות למיקום בו רביבים מדורגת ברשימת העדיפויות בעת ההרשמה לאוניברסיטה. 

ד. הגשת מועמדות לרביבים – בנוסף להרשמה לאוניברסיטה (כדלעיל), יש להגיש את הטפסים הבאים במערכת ההרשמה: שאלון פרטים אישיים, חיבור המתאר את המניעים האישיים לפנייה לתכנית רביבים, תמונה ופרטי שלושה ממליצים. הממליצים צריכים להיות דמויות המכירות את המועמד באופן הרלוונטי לתכנית, למשל מעסיקים, מורים לשעבר, מפקדים בצבא, מדריכים וכדומה (ולא קרובי משפחה או חברים). יש ליצור קשר עם הממליצים ולומר להם שתכנית רביבים תפנה אליהם על מנת לקבל מהם הערכה. ההערכה של הממליצים תהיה חסויה מן המועמד. לאחר קבלת ההמלצות יתואם מועד לראיון אישי.

ה. ראיון אישי - לאחר השלמת ההרשמה לאוניברסיטה ומילוי הטפסים הנדרשים להרשמה לרביבים, יתקיים ראיון אישי. הראיונות יתקיימו במהלך החודשים ינואר - יוני והודעה על קבלה תישלח בין החודשים אפריל-יולי. חלק מהמועמדים יזומנו ליום מיון נוסף, בהתאם להמלצת ועדת הקבלה של רביבים.