צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח

בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)

האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501

 

טלפון - 02-5881970

פקס  - 02-5881218

 

 ראש אקדמי, ד"ר רוני גולדשטיין

 ahrevivim@savion.huji.ac.il

 

 ראש תכנית החינוך, ד"ר דן פורת

 dan.porat@mail.huji.ac.il

 

 מנהלת אדמיניסטרטיבית, גב' חדוה וייס

 hedvaw@savion.huji.ac.il

 

 מזכירה, זלדה אשכנזי

 revivim@savion.huji.ac.il

מחוייבות התלמיד

 מספר מוגבל של תלמידים מתקבל לתכנית מדי שנה.

תלמידי התכנית יתבקשו לחתום על אמנה ולהתחייב:

1. להשתתף באופן מלא בכל מרכיבי תכנית הלימודים של רביבים לרבות:

       א. קורסים אקדמיים.

       ב. הכשרה מעשית בבית ספר על-יסודי כפי שייקבע על ידי הצוות החינוכי.

       ג.  פעילויות נוספות כגון: סדנאות, סיורים, פעילויות תרבותיות והשתתפות בהנחיה אישית/קבוצתית עם מורי התכנית ו/או מורים מבית ספר על-יסודי כפי שתקבע האוניברסיטה.

2. להימנע מעבודה בשכר במהלך תקופת הלימודים, למעט עבודה בהיקף של עד 8 שעות שבועיות. במשך חודשי חופשת הקיץ, ניתן לעבוד עד 14 שעות שבועיות. כל חריגה מהיקף שעות אלה דורשת אישור מהנהלת התכנית. 

3. ללמד במערכת החינוך הממלכתית הכללית העל-יסודית במדינת ישראל, בהיקף של משרה מלאה ובמשך ארבע שנים ממועד סיום התכנית הארבע-שנתית, מקצוע הקשור להכשרה שקיבל בתכנית.

4. להשתתף בסדנת סטאז' בשנת ההוראה הראשונה.

5. להחזיר (בפריסה נאותה) בכל אחד מהמקרים הבאים, את ההלוואה שקיבל:

       א. הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד.

       ב.  הפסקת לימודים על פי החלטת הנהלת התכנית הבאה בעקבות הפרה מכוונת של התלמיד את התחייבויותיו.

       ג. הפרת כללי האוניברסיטה והוראותיה.

       ד. אי-קיום החובה לעבוד בהוראה כמפורט בסעיף 3 לעיל.