תכנית שנה ג'

לימודי תעודת הוראה:

  • הכשרה להוראת תנ"ך: סדנא פדגוגית, הוראה התנסותית וסדנא רפלקטיבית
  • קורסי בחירה 

התכנית ללימודי יהדות:

יתרת החובות לתואר בוגר לפי החוג שנבחר בשנה ב' במסגרת לימודי יהדות 

החוג למקרא:

יתרת החובות לתואר בוגר במקרא

קורסים מאוחסנים למוסמך:

קורסי חובה ובחירה למוסמך באחד מהחוגים הבאים:

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו 

מחשבת ישראל

מקרא

לשון עברית

ספרות עברית

תלמוד

מגמה לחינוך יהודי