צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
ahrevivim@savion.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: גב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

רכזת גיוס תלמידים: גב' יעל עמיתי-פרייס
reviviminfo@mail.huji.ac.il 

רכזת בוגרים: גב' נועה גרובגלד
bogrim.revivim@gmail.com
02-5880034

אריאלה להמן

מחזור י"ד

תמונה של אריאלה להמן

שנים רבות הצהרתי בפסקנות שאני לא אהיה מורה. ועם זאת, מצאתי את עצמי בתכנית להכשרת מורים במדעי היהדות. בתכנית רביבים מצאתי מענה אינטלקטואלי להתעניינותי בתחומי היהדות, ומענה ערכי להשלמה עם הרצון להיות מורה.
המרכזיות של ארון הספרים היהודי בחינוך שלי הותיר אותי עם ההבנה שהמקורות היהודיים אינם שרידים היסטוריים גרידא, אלא מעיינות של השראה שניתן ושצריך למצוא בהם את הרלוונטיות לחיים המודרניים, בזכות עושרן הרב מבחינת תחומי עיסוק וצורות שיח. מעבר להעשרה ולהעמקת הזהות, שהן פועל יוצא של למידה של מקורות העבר, במסגרת החיים במדינת ישראל היכרות עם עולם היהדות היא קריטית על מנת שיהיה אפשר לנהל דיון ציבורי מלומד, שוויוני ומכבד. אני מאמינה שהוראה של כל מקצוע יכולה להביא למטרה זו, אך כיוון שכישוריי ותחומי העניין שלי מופנים למורשת העבר, אני לומדת להיות מורה לתנ"ך ולהיסטוריה, ולא לביולוגיה או מתמטיקה. התמיכה הרבה מצד צוות התכנית ובעיקר מחבריי ללימודים גורמת למטרות הללו להיראות יותר ויותר ברות השגה מדי יום, על אף הלהטוטנות שצריך לעשות בין הלימודים, ההוראה והחיים האישיים. נותר לי רק להסתכל על הצהרות העבר שלי בחיוך משועשע, ועל העתיד בשלווה שבידיעה שההחלטה שהביאה אותי לנקודה זו הייתה נכונה.