מיין לפי

מיין לפי

צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח
בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501
טלפון: 02-5881970
פקס: 02-5881218

ראש אקדמי: ד"ר רוני גולדשטיין
ahrevivim@savion.huji.ac.il

יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך: ד"ר אדר כהן
adar.cohen1@mail.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' חדוה וייס
hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירה: גב' זלדה אורלב
revivim@savion.huji.ac.il

רכזת גיוס תלמידים: גב' יעל עמיתי-פרייס
reviviminfo@mail.huji.ac.il 

רכזת בוגרים: גב' נועה גרובגלד
bogrim.revivim@gmail.com
02-5880034

ד"ר אדר כהן

ADAR
יועץ אקדמי מטעם ביה"ס לחינוך
שעת קבלה: בתיאום מראש
02-5882074

מרצה ומנהל המחלקה ללימודי הוראה בביה"ס לחינוך מאז שנת 2017. תחום עיסוקו הוא חינוך אזרחי: מורה לאזרחות, מפקח לשעבר על לימודי האזרחות במשרד החינוך, ועוסק בהכשרת מורים.  המחקר שלו מתמקד בחינוך פוליטי ועיסוק בסוגיות שנויות במחלוקת בכיתה.