בצוותא עם ד"ר מלילה הלנר-אשד

הקורס 'והיו עיניך רואות את מוריך', עוסק השנה בנושא ייצוגם של מורים, תלמידים ובעיקר היחסים ביניהם בספרות היהודית החל מן התנ"ך, עבור דרך ספרות חז"ל, פסיקה הלכתית, ספרות הזוהר והחסידות ועד לדברים הנכתבים בעניין זה בימים אלו בתרבות הישראלית והכללית. מטרת המפגשים להתיידע לשפה המיוחדת שפיתחה התרבות היהודית למערכת יחסים ייחודית זו עליה מושתת עולם הלימוד שערכו כה גבוה בתרבותינו. המפגשים עוסקים לצד העיסוק במקורות קלאסיים בשאלות אישיות המעסיקות את משתתפי המפגשים שהם הן תלמידים והן מורים בשאלת מסכת יחסים זו.

הקורס הוא במתכונת בית מדרש, לימוד בחברותות ודיון משותף בטקסטים של כל שבוע. הציון יקבע על פי נוכחות והשתתפות.