בוגרי רביבים המלמדים במערכת החינוך

בוגרי רביבים פזורים בכל רחבי הארץ, בצפון, בדרום, במרכז ובאזור ירושלים, ומהווים נדבך חשוב במוסדות החינוכיים בהם הם משתלבים.

רבים מבוגרי רביבים ממלאים תפקידי הנהגה חינוכיים בבתי הספר בהם הם מלמדים, במערכת החינוך או בארגונים אחרים.

 

*המידע מתייחס לשנת הלימודים תשע"ט ויעודכן מדי שנה 

מורה בכיתה

מחוז ירושלים

בית שמש:

דודני אורסתיו, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז צוות מקרא.

ירושלים:

אלי דהן, בויארמורה לתנ"ך ומתמתיקה ומחנך כיתה.

עמיחי טיטמן, בויאר, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

יוסי ישעיה, בויאר, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותלמוד, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

אלה פלדמן, בויאר, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

יעל פרג'ון, בויאר, מורה תנ"ך ומחשבת ישראל ורכזת מקצוע. 

שני קדם, בויאר, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

איתן הופמן, בית הצייר, מורה לתנ"ך ומנהל.

עמי ויסברגר, בית הצייר, מורה לחינוך גופני ורכז חטיבה.  

כרמל קובלינר-קויאט, גבעת גונן, מורה לתנ"ך ורכזת מרכז למידה.

יעל שפיגלמן, גבעת גונן, מורה לתנ"ך ומיומנויות למידה, רכזת קהילתית ורכזת שיווק. 

צביה ויסברגר, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה, רכזת חברתית ורכזת מוערבות חברתית.

מיכל פאר, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה למיומנויות למידה במקצועות רבי מלל.

דפנה רייכמן, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לספרות, עברית וכישורי חיים, מחנכת כיתה ורכזת חטיבה.

שרון דואק הרוניאן,  הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

איתמר שחר, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ומחנך כיתה.

תמר בר, הניסויי, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, ספרות ואזרחות ומחנכת כיתה.

טלילה ורשבסקי, הניסויי, מורה לתנ"ך והבעה, מחנכת כיתה רכזת שיכבה ורכזת חברתית.

ניר עציוני, הניסויי, מורה להיסטוריה ולשון ומחנך כיתה. 

אלון שועה-חיים, הניסויי, מורה לתנ"ך וספרות, רכז חלוצים בהערכה.

ענבר שורק, הניסויי, מורה לתנ"ך, הבעה והשכלה כללית, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

רני חרובי, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, מורה לספרות ועברית ומחנכת כיתה.

זיו ליסון, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה ו"פרויקט שאר רוח" ורכז טיולים. 

אריאלה אדלמן סטון, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות ישראלית-יהודית ומחנכת כיתה.

אתי גלאור, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה. 

מיכל טל-אל, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע, רכזת תכנית בארי ורכזת חברתית.

סער יאבו, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך. 

צבי פרידלנדר, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, ותולדות האומנות ומחנך כיתה.

שי והבה, חוות הנוער הציוני, מורה לתנ"ך והיסטוריה וסגן מנהל.

צמח עידן, חוות הנוער הציוני, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

נעמה גרוסמן-קובה, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ספרות וקיימות ורכזת פרויקט קיימות. 

תומר דויטש, ליד"ה, מורה לתנ"ך, הומניסטיקה ודיבייט, קיימות, כמחנך כיתה ורכז עבודות גמר.

עמרי הובר, ליד"ה, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית - ישראלית ומחנך כיתה.

בתיה חורי יפין, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות ישראלית-יהודית ומנהלת.

נדב חרובי, ליד"ה, מורה לתנ"ך וספרות, מחנך כיתה, רכז שיכבה ורכז מקצוע.

תמנה לינדן, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה רכזת ביטחון ובטיחות.

אמיתי מור, ליד"ה, מורה לתנ"ך, כמחשבת ישראל והיסטוריה ומחנך כיתה.

עפרי תמיר, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת מעורבות חברתית.

גיתית הרמן, ליפתא ועירוני ג', מורה לתנ"ך וספרות.

טל איזק-הופמן, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, רכזת שיכבה, רכזת מקצוע ורכזת פיתוח מקצוע למורים.

אביבה גולדפרב, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

אלה לנגר רביצקי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל והבעה.

מאור סרי לוי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל.

שירלי רון, מקיף ע"ש זיו, מורה לספרות, תרבות ישראל, הבעה ומחול ומחנכת כיתה.

שי שגיא הובר מקיף ע"ש זיו, מורה לספרות ורכזת מקצוע.

עינה ששון, מקיף ע"ש זיו, מחשבת ישראל, היסטוריה, תרבות יהודית - ישראלית ואזרחות, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע. 

חנה פנחס, סליגסברג, מורה לתנ"ך, רכזת שיכבה ורכזת מקצוע. 

נטלי ברזילי-אנק עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, תכנית אמירים ובית מדרש, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

סיון כהן, עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת תכנית בארי.

גיל צרויה, עירוני ג' בית חינוך, מורה ללשון, מחנכת כיתה  ורכזת שיכבה.

טליה אפיק גרוסמן, עירוני מסורתי, מורה לתרבות יהודית-ישראלית ורכזת מקצוע.

עדי בעבור, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

דניאל סקופסקי, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה. 

זהר אליהו, פרנקל, מנהל. 

מרב בנימין אקסלרוד, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

מתן חייט, קשת, מורה לתנ"ך ותלמוד ורכז תכנית בארי.

גלית יגל קהן, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וספרות, מחנכת כיתה ומב"ס.

אהוד צמח, קשת. מורה לתנ"ך וספרות.

מיטל קורן, קשת, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

עידן שניר, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, מחנך כיתה ורכז מקצוע. 

חמוטל אלבז, רנה קסין, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

אסף עוז, רנה קסין, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

יעל ששון, רעות, מורה לספרות ורכזת מקצוע.

לילי בן עמי, תיכון חקלאי עין כרם, מורה ליזמות חברתית ורכזת מקצוע 

תומר שני, תיכון חקלאי עין כרם, מורה לתנ"ך ויזמות חברתית.

כפר אדומים:

שני שקד-בלקין, הניסויי, מורה למחשבת ישראל, תרבות יהודית-ישראלית, סגנית מנהל/ת, רכזת יהדות-חברתית ורכזת שיח שחרית.

עמרי נויבריט, התיכון המשותף כ.א.ן, מורה לת"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, ספרות ותרבות יהודית-ישראליתומחנך כיתה.

יעל ספיר, התיכון המשותף, מורה לתנ"ך ובית מדרש חברתי ומנהלת.

כרמל פרנקל, תיכון משותף כ.א.ן, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ובית מדרש.

מבשרת ציון:

נועה אברבנאל, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וספרות ומחנכת כיתה. 

אסף גרנות, תיכון הראל, מורה למחשבת ישראל.

נתנאל קאבליון, תיכון הראל, מורה לתנ"ך, ספרות ומחשבת ישראל ומחנך כיתה.

עדיה קדמי-סממה, תיכון הראל, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה  ורכזת שיכבה.

מעלה אדומים:

יואב הרמן, אורט תעופה וחלל, מורה לשל"ח  ורכז פרויקטים של של"ח.

הילה ארזי חטאב, שחקים, מורה לספרות, קולנוע ויהדות ורכזת פדגוגית.

צור הדסה:

טליה אברמוביץ, תיכון אור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

קיבוץ נתיב הל"ה:

יואב בינט, מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ומתמתיקה, מחנך כיתה ומנהל. 

קיבוץ עין גדי:

בן אראלי, תיכון עין גדי, מורה לותנ"ך, מחנך כיתה ומנהל.

קיבוץ צרעה:

נעם גדעוני, הר טוב, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה, רכזת מגמת תנ"ך ומדריך פדגוגי.

צפון

בנימינה גבעת-עדה:

נמרוד גינוסר, אורט השומרון, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

עדי להב, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

אסתר מאיר-הורביץ, אורט השומרון, מורה לתנ"ך, מנחה מטעם מעו"ף ומובילה קהילה לומדת בביהס.

זכרון יעקב:

שלומית קובלינר, דמוקרטי קשת, מורה להיסטוריה ואזרחות ומחנכת כיתה.

פסית שיח, דמוקרטי קשת, מורה למחשבת ישראל והיסטוריה ומנהלת התיכון.

חיפה:

מיטל בלומנטל-גורדון, הריאלי העברי,  מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מגמת תנ"ך.

רבקה בן חורין, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל.

נעמה ינאי לויפר, הריאלי העברי, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, טכנולוגיה ואומנות ומובילת תחום טכנולוגיה.

מתן מורג, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

רנטה תמר ליטוין, מקיף עירוני קריית חיים, מורה לתנ"ך, לשון ועברית לתלמידים עולים, רכזת מקצוע ורכזת עלים חדשים.

כרמיאל:

הדס פלדמן, אדם חברה וטבע, מורה לספרות ומנהלת.

נצרת עילית:

אינה כצנלסון, משה שרת, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

נשר:

אלכס רויטמן, מקיף נשר, מורה לתנ"ך, ספרות ותיאטרון רכז שיכבה ורכז מקצוע.

עפולה:

חגי וייס, כפר הנוער ויצו ניר העמק, מורה לתנ"ך.

נצר מעוז, אורט אלון, מורה לתנ"ך, היסטוריה ואזרחות, מחנך כיתה ורכז מועצת תלמידים.

עצמון-שגב:

ליאון גרשוביץ, מקיף משגב, מורה לתנ"ך ורכז מרכז למידה.

שירי משעל-אסף, מקיף משגב, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

קיבוץ יפעת:

יפתח קולניק, מקיף העמק המערבי, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

קיבוץ כנרת:

עמרי עמירם, בית ירח, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

 

קיבוץ כפר בלום:

נטע רוזנבליט, מקיף עמק החולה, מורה לתנ"ך והיסטוריה.

 

קיבוץ מזרע:

הגר רומפלר, עמקים תבור, מורה לתרבות ישראל, רכזת מקצוע ורכזת מבחני עמית.

קיבוץ סאסא:

שלי שטיין וינברגר, מורה לתנ"ך, הוסטוריה ואזרחות.

קיבוץ עין החורש:

קרן גרטלר, מקיף מעין שחר, מורה לתנ"ך, ספרות ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

קיבוץ עין שמר:

הדס חיה הלוי, גוונים, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנכת כיתה.

יסמין בן מיור, מבואות עירון, מורה לתנ"ך וספרות ורכזת מקצוע.

קיבוץ עמיר:

הילה גרשון, מקיף עיינות ירדן, מורה לתנ"ך.

קצרין:

ירון זיני, נופי גולן, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, רכז מגמת תנ"ך, רכז מקצוע ורכז תכנית בארי.

קריית טבעון:

מיכל ויין-איצקוביץ, אורט גרינברג, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

רמות:

אודליה זירד, ברנקו וייס רמת הגולן, מורה לתנ"ך.

שפיים:

מרוה טוביה, בית חינוך חוף השרון, מורה לתנ"ך והיסטוריה.

 

 

מרכז

אור יהודה:

זהר ניאגו אורן, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך וספרות ורכזת פדגוגית. 

בית ברל:

רותם רזון, עמי אסף, מורה לתנ"ך ותושב"ע, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

בית חשמונאי:

נורית מאירס, אזורי ע"ש הרצוג, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

גבעת שמואל:

תמיר סגל, תיכון גבעת שמואל, מורה לתנ"ך, ספרות ותרבות יהודית-ישראלית, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

גבעתיים:

שמרית קליין, שמעון בן צבי, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע ויועצת.

הרצליה:

יגאל יערן, מקיף היובל, מורה לתנ"ך ואזרחות ורכז שיכבה.

חולון:

יואל גירון, קרית משה שרת, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ומורה מלווה.

יד רמב"ם:

יוני בן סימון, מנהל. 

מודיעין מכבים-רעות:

אסתר ברנשטיין, עירוני א', מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וספרות ומחנכת כיתה.

מורן אמיתי, עירוני ה', מורה לתנ"ך ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

אביה פינקלשטיין, תיכון יחד, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל.

מזכרת בתיה:

לימור אנג'ל, על יסודי משלב קשת, מורה להומניסטיקה ורכזת יהדות.

הדר ברוש, על יסודי משלב קשת, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה.

איתמר נחמה, על-יסודי משלב קשת, מורה למחשבת ישראל, תלמוד ותרבות יהודית-ישראלית, מחנך כיתה ורכז פדגוגי.

ידידיה עציון, על-יסודי משלב קשת, מורה לתנ"ך, תלמוד ותרבות יהודית-ישראלית ומנהל.

עדי בורלא-מלכין, ברנקו וייס ע"ש רבין, מורה לשל"ח ורכזת מקצוע.

קדימה-צורן:

בת אל אשכנזי, תיכון עודד, מורה למחשבת ישראל ורכזת מקצוע.

קיבוץ גבעת ברנר:

נעמה קירפיצ'ניקוב, מקיף אזורי ברנר, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

ראשון לציון:

עקיבא המאירי, יגאל אלון, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ופילוסופיה, מחנך כיתה, רכז מגמת תנ"ך ורכז מקצוע.

עפרי ויינר, מקיף ט', מורה לתנ"ך.

רחובות:

יובל שטרן, חטי"ב ע"ש רון ארד, מורה לתנ"ך והיסטוריה ורכז מקצוע.

רמת גן:

מיכל גולן, אהל שם, מורה לתנ"ך ותושב"ע, מחשבת ישראל מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

אביטל רבינוביץ' פרי, בליך, מורה לתנ"ך.

גל נוסבאום, בליך, מורה לתנ"ך ולשון, מחנך כיתה ורכז תיקשוב.

אביטל רבינוביץ' פרי, בליך, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

רעננה:

אמתי טפרברג,  תיכון ע"ש אוסטרובסקי, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

שוהם:

מאיה פורר - גולדמן, תיכון שוהם, מורה לתנ"ך.

תל אביב-יפו:

עידו גידלי, אורט גאולה, כמורה לתנ"ך וספרות ומחנך כיתה.

קרן נוריאל-כץ, הגימנסיה העברית הרצליה, מורה לתנ"ך. 

מור גמליאל, מפתן אלון, מורה ללשון ורכזת בגרויות.

אביגיל בלוך גייגר, עירוני א', מורה למחשבת ישראל, מנהלת

שירן זהרוני, עירוני ד', מורה לתנ"ך ולשון, מחנך כיתה, סגן מנהל ורכז פדגוגי.

ניב סוניס, עירוני ט', מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז חברתי.

שני קוטלר, קריית חינוך יפו, מורה לתנ"ך וספרות, רכזת מקצוע, רכזת יזמות ואוריינות דיגיטלית.

שיר טברסקי, תיכון חדש, מורה לתרבות יהודית-ישראלית ותושב"ע.

נריה כהן, תיכון חדש, מורה לתנ"ך ותושב"ע, מחנך כיתה ומנהל.

סיון שהינו, תיכון חדש, מורה להיסטוריה ומחנכת כיתה.

 

דרום

אילת:

יניי בסוק, תיכון ע"ש רבין, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה. 

אשקלון:

יסמין בוקר סורין, מקיף עירוני א', מורה למחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה ורכזת מקצוע.

באר שבע:

חיה קארלי ארנסט, עמל מקיף ז' רמות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

כפר סילבר:

שירה רובינשטיין-יפרח, כפר סילבר, מורה לתנ"ך.

מסלול:

עדי בוסידן, מקיף אזורי מרחבים, מורה לתנ"ך, ספרות, תרבות יהודית-ישראלית.

מחול שוש, מקיף אזורי מרחבים, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, מחנכת כיתה ורכזת תכנית בארי.

מצפה רמון:

עופר כהן, השלום ע"ש רבין, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ורכז מעורבות חברתית.

קיבוץ מגן:

עידו יקיר, נופי הבשור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל מחנך כיתה ורכז מקצוע. 

נטע לה גנק, נופי הבשור, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

קיבוץ שובל:

דפנה גרשוני כהן, מבואות הנגב, מורה לתנ"ך, והיסטוריה, מחנכת כיתה, ורכזת שיכבה.