בוגרי רביבים המלמדים במערכת החינוך

בוגרי רביבים פזורים בכל רחבי הארץ, בצפון, בדרום, במרכז ובאזור ירושלים, ומהווים נדבך חשוב במוסדות החינוכיים בהם הם משתלבים.

רבים מבוגרי רביבים ממלאים תפקידי הנהגה חינוכיים בבתי הספר בהם הם מלמדים, במערכת החינוך או בארגונים אחרים.

 

*המידע מתייחס לשנת הלימודים תשע"ח ויעודכן מדי שנה 

מורה בכיתה

מחוז ירושלים

בית שמש:

דודני אורסתיו, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז מקצוע.

איתמר טס, ברנקו וייס אתגרי, מנהל.

גבעת ישעיהו:

יואב בינט, סאדברי עמק האלה, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה ומנהל.

ירושלים:

שי איבלמן, בויאר, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ומחנך כיתה.

אביגיל ארוונה, בויאר, מורה לתנ"ך ולשון, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ומדריכת תקשוב ופדגוגיה.

עמיחי טיטמן, בויאר, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ואחראי על אתר ודף הפייסבוק של בית הספר.

יעל רינגל, בויאר, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל,  מחנכת כיתהרכז/ת מרכז למידה ורכזת תכנית העצמה נשית.

איתן הופמן, בית הצייר, תנ"ך ואקטואליה, סגן מנהל ורכז חטיבה.

כרמל קובלינר-קויאט, גבעת גונן, מורה לתנ"ך, לשון ורכזת מרכז למידה.

יעל שפיגלמן, גבעת גונן, מורה לתנ"ך, היסטוריה, מחנכת כיתה וחברה בצוות שיווק בית הספר.

נועה אברבנאל, דו לשוני, מורה למחשבת ישראל.

אריאלה רשף, דנמרק, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל, מחנכת כיתה ורכזת תכנית בארי.

צביה ויסברגר, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת חברתית.

מיכל פאר, האקדמיה למוסיקה ומחול, היסטוריה, ספרות והוראה מתקנת.

דפנה רייכמן, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לספרות ועברית, מחנכת כיתה ורכזת מעורבות חברתית.

שרון דואק הרוניאן, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

איתמר שחר, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה  ומנחה מועצת תלמידים.

טלילה ורשבסקי, הניסויי, מורה לתנ"ך והומניסטיקה, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

מרוה טוביה, הניסויי, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

ניר עציוני, הניסויי, מורה ללשון, אזרחות, ספורט וחברה.

ענבר שורק, הניסויי, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וכתיבה יוצרת, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

מיה גפני-מור, התיכון הישראלי למדעים ואומנויות, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

אריאלה להמן, התיכון הישראלי למדעים ואומנויות, מורה לתנ"ך ועברית ומחנכת כיתה.

זיו ליסון, התיכון הישראלי למדעים ואומנויות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז טיולים.

אריאלה אדלמן סטון, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

ארד זק, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

מיכל טל-אל, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע, רכזת תכנית בארי ורכזת חברתית.

צבי פרידלנדר, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ותולדות האומנות ומחנך כיתה.

יוסי גן-אלחוות הנוער הציוני, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, תלמוד, תרבות ישראל ותושב"ע ורכז שיכבה.

שי והבה, חוות הנוער הציוני, מורה להיסטוריה ואזרחות, מחנך כיתה, סגן מנהל ורכז חברתי.

צמח עידן, חוות הנוער הציוני, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה.

נעמה גרוסמן-קובה, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ספרות, תרבות ישראל וקיימות ומחנכת כיתה.

תומר דויטש, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תלמוד, דיבייט, קיימות, משפט עברי, "עתודה הומניסטית" (שיעור בינתחומי במדעי הרוח) ומחנך כיתה.

עמרי הובר, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז מעורבות חברתית.

בתיה חורי יפין, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל ותושב"ע וסגנית מנהל/ת.

נדב חרובי, ליד"ה, מורה לתנ"ך וספרות, מחנך כיתה, רכז שיכבה ורכז מקצוע.

תמנה לינדן, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה רכזת ביטחון ובטיחות.

אמיתי מור, ליד"ה, מורה לתנ"ך, כמחשבת ישראל והיסטוריה ומחנך כיתה.

עפרי תמיר, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת מעורבות חברתית.

גיתית הרמן, ליפתא ועירוני ג', מורה לתנ"ך וספרות.

טל איזק-הופמן, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, רכזת שיכבה, רכזת מקצוע ורכזת פיתוח מקצוע למורים.

אביבה גולדפרב, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

אלה לנגר רביצקי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל והבעה.

מאור סרי לוי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל.

שירלי רון, מקיף ע"ש זיו, מורה לספרות, תרבות ישראל, הבעה ומחול ומחנכת כיתה.

שי שגיא הובר מקיף ע"ש זיו, מורה לספרות ורכזת מקצוע.

חנה פנחס, סליגסברג, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

נטע רוזנבליט, סליגסברג, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה, רכז שיכבה ורכז מעורבות חברתית.

נטלי ברזילי-אנק עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, תכנית אמירים ובית מדרש, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

אליהו דהן, עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך ומתמטיקה, מחנך כיתה, רכז כיתות מב"ר ורכז מקצוע.

סיון כהן, עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת תכנית בארי.

גיל צרויה, עירוני ג' בית חינוך, מורה ללשון, מחנכת כיתה  ורכזת שיכבה.

צחי קינן, עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך ורכז פדגוגי.

טליה אפיק גרוסמן, עירוני מסורתי, מורה לתרבות ישראל ותושב"ע ורכזת מקצוע.

עדי בעבור, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

מרב בנימין אקסלרוד, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

תמר אלדר-גיסרקשת, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

נעם דן, קשת, מורה לתנ"ך, ספרות ותרבות ישראל.

גלית יגל קהן, קשת, מורה לתנ"ך, ספרות ותרבות ישראל, מחנכת כיתה ורכזת תכנית מיניות בריאה.

אהוד צמח, קשת. מורה לתנ"ך וספרות.

מיטל קורן, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

עידן שניר, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, תרבות ישראל מחנך כיתה, רכז מקצוע ורכז תכנית בארי.

חמוטל אלבז, רנה קסין, מורה לתנ"ך, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל ומחנכת כיתה.

הדס נקי, רנה קסין, מורה לתנ"ך ואזרחות.

אסף עוז, רנה קסין, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

רוני חרובי, רעות, מורה לתנ"ך, תושב"ע ועברית, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה ורכזת מקצוע.

יעל ששון, רעות, מורה לספרות ותכנית אמירים ורכזת מקצוע.

לילי בן עמי, תיכון עין כרם, מורה ליזמות חברתית, רכזת מקצוע ודוברת.

תומר שני, תיכון עין כרם, מורה לתנ"ך ויזמות חברתית.

כפר אדומים:

מריה פיקאר שטיין, הניסויי, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, לשון, ספרות ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

שני שקד-בלקין, הניסויי, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, ספרות ועברית, רכזת חברתית, רכזת יהדות ורכזת שיח.

יעל ספיר, התיכון המשותף, מורה לבית מדרש חברתי ומנהלת.

מבשרת ציון:

אסף גרנות, תיכון הראל, מורה למחשבת ישראל.

עדיה קדמי-סממה, תיכון הראל, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה  ורכזת הכנה לצה"ל.

עינה ששון, תיכון הראל, מורה לתנ"ך.

מעלה אדומים:

יואב הרמן, אורט תעופה וחלל, מורה לשל"ח  ורכז יום רשותי.

הילה ארזי חטאב, שחקים, מורה לספרות, קולנוע ויהדות.

צור הדסה:

טליה אברמוביץתיכון אור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת חברתית.

קיבוץ עין גדי:

בן אראלי, תיכון עין גדי, מנהל.

קיבוץ צרעה:

נעם גדעוני, הר טוב, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז מקצוע.

צפון

בנימינה:

נמרוד גינוסר, אורט השומרון, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

עדי להב, אורט השומרון, מורה לתנ"ך.

אסתר מאיר-הורביץ, אורט השומרון, מורה לתנ"ך ורכזת הכשרת צוות המורים.

זכרון יעקב:

פסית שיח, דמוקרטי קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, הוסטוריה וספרות ומנהלת התיכון.

חיפה:

מיטל בלומנטל, הריאלי העברי,  מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

נעמה ינאי לויפר, הריאלי העברי, מורה לתנ"ך, היסטוריה וחינוך למיניות בריאה. 

מתן מורג, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ובית מדרש ומחנך כיתה. 

רנטה תמר ליטוין, מקיף עירוני קריית חיים, מורה לתנ"ך, לשון ועברית לתלמידים עולים.

כרמיאל:

הדס פלדמן, אדם חברה וטבע, מורה לתנ"ך וספרות ומנהלת.

מגדל העמק:

אינה כצנלסון, אורט רוגוזין, מורה לתנ"ך. 

נצרת עילית:

אינה כצנלסון, משה שרת, מורה לתנ"ך. 

נשר:

אלכס רויטמן, מקיף נשר, מורה לתנ"ך ותיאטרון ורכז מקצוע.

עפולה:

נצר מעוז, אורט אלון בן גוריון, מורה להיסטוריה ואזרחות ומחנך כיתה.

עצמון שגב:

ליאון גרשוביץ, מקיף משגב, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ורכז עבודות גמר.

רותי מועלם זינגר, מקיף משגב, מורה לתנ"ך, ותרבות ישראל, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה ורכזת מקצוע.

שירי משעל-אסף, מקיף משגב, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

קיבוץ דפנה:

הילה גרשון, הר וגיא, מורה לתנ"ך.

קיבוץ יפעת:

שני מועלם, מקיף העמק המערבי, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

יעל נחשון, מקיף העמק המערבי, מורה לתנ"ך ורכזת מקצוע.

יפתח קולניק, מקיף העמק המערבי, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל והיסטוריה ומחנך כיתה.

קיבוץ כנרת:

עמרי עמירם, בית ירח, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

קיבוץ מזרע:

הגר רומפלר, עמקים תבור, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל ותושב"ע, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

קיבוץ עין החורש:

קרן גרטלר, מקיף מעין שחר, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל והומניסטיקה ומחנכת כיתה.

קיבוץ עין שמר:

הדס חיה הלוי, גוונים, מורה לתנ"ך, היסטוריה, ספרות ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

יסמין בן מיור, מבואות עירון, מורה לתנ"ך וספרות ורכזת מקצוע.

קיבוץ עמיר:

הילה גרשון, הר וגיא, מורה לתנ"ך.

קצרין:

ירון זיני, נופי גולן, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, רכז מקצוע.

קריית טבעון:

מיכל ויין-איצקוביץ, אורט גרינברג, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ואנגלית ורכזת שיכבה.

עפר שפר, אורט גרינברג, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

שפיים:

איתן צור, אורט השרון מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

 

 

מרכז

אור יהודה:

זהר ניאגו אורן, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך וספרות ורכזת פדגוגית. 

בית ברל:

רותם רזון, עמי אסף, מורה לתנ"ך ותושב"ע, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

בית חשמונאי:

נורית מאירס, אזורי ע"ש הרצוג, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

גבעתיים:

שמרית קליין, שמעון בן צבי, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע..

הרצליה:

יגאל יערן, מקיף היובל, מורה לאזרחות, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

חולון:

יואל גירון, קרית שרת, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

יד רמב"ם:

יוני בן סימון, מורה לתנ"ך ומנהל. 

מודיעין מכבים-רעות:

אסתר ברנשטיין, עירוני א', מורה לתנ"ך, תרבות ישראל, ספרות, לשון והבעה ומחנכת כיתה.

מורן אמיתי, עירוני ה', מורה לתנ"ך ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

מזכרת בתיה:

ידידיה עציון, על-יסודי משלב קשת, מורה למחשבת ישראל, תלמוד ותרבות ישראל ותושב"ע  ומנהל.

עדי בורלא-מלכין, קריית חינוך רבין, מורה לשל"ח וידיעת הארץ ורכזת מקצוע.

לימור אנג'ל, קשת, מורה לתרבות ישראל. 

מקווה ישראל:

שלי שטיין, מקווה ישראל כללי, מורה לתנ"ך.

קדימה-צורן:

בת אל אשכנזי, תיכון עודד, מורה למחשבת ישראל ורכזת מגמה.

קיבוץ גבעת ברנר:

נעמה קירפיצ'ניקוב, מקיף אזורי ברנר, מורה לתרבות ישראל.

ראשון לציון:

עקיבא המאירי, יגאל אלון, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

עפרי ויינר, מקיף ט', מורה לתנ"ך.

רחובות:

יובל שטרן, חטי"ב ע"ש רון ארד, מורה לתנ"ך והיסטוריה.

רמת גן:

מיכל גולן, אהל שם, מורה לתנ"ך ותושב"ע, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

סיוון כהן, אהל שם, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

גל נוסבאום, בליך, מורה לתנ"ך ולשון ומחנך כיתה.

אביטל רבינוביץ' פרי, בליך, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

רעננה:

אמתי טפרברג,  תיכון ע"ש אוסטרובסקי, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

תל אביב-יפו:

אביגיל בלוך גייגר, עירוני א', מורה לכמחשבת ישראל, מנהלת

שירן זהרוני, עירוני ד', מורה לתנ"ך ולשון, מחנך כיתה, סגן מנהל ורכז פדגוגי.

ניב סוניס, עירוני ט', מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה.

שני קוטלר, קריית חינוך יפו, מורה לספרות.

יעל בבני, תיכון חדש, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל. 

עידו גידלי, תיכון חדש, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל ותושב"ע ומחנך כיתה.

נריה כהן, תיכון חדש, מורה לתושב"ע ואזרחות, מחנך כיתה וסגן מנהל.

סיון שהינו, תיכון חדש, מורה להיסטוריה ותכנית יחודית רב תחומית במדעי הרוח. 

קרן נוריאל-כץ, תיכונט, מורה לתנ"ך.

דרום

אשדוד:

תמר אלמליח, מקיף י"א, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל ורכזת מקצוע. 

אשקלון:

יסמין בוקר סורין, מקיף עירוני א', מורה למחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה ורכזת מקצוע.

באר שבע:

חיה קארלי ארנסט, עמל מקיף ז' רמות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

ירוחם:

עמיחי הס, אורט ספיר, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ומחנך כיתה.

כפר סילבר:

שירה רובינשטיין-יפרח, כפר סילבר, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

מסלול:

מחול שוש, מקיף אזורי מרחבים, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת תכנית בארי.

מצפה רמון:

עופר כהן, השלום ע"ש רבין, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ורכז מעורבות חברתית.

קיבוץ מגן:

עידו יקיר, נופי הבשור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז מקצוע ורכז תכנית בארי.

נטע לה גנק, נופי הבשור, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

קיבוץ ניר עם:

גל מאיר, שער הנגב, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה.

קיבוץ שובל:

דפנה גרשוני כהן, מבואות הנגב, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה ורכזת מעורבות חברתית.

שדה בוקר:

נועה נופר, התיכון לחינוך סביבתי, מורה לתנ"ך ומגדר.