בוגרי רביבים המלמדים במערכת החינוך

בוגרי רביבים פזורים בכל רחבי הארץ, בצפון, בדרום, במרכז ובאזור ירושלים, ומהווים נדבך חשוב במוסדות החינוכיים בהם הם משתלבים.

רבים מבוגרי רביבים ממלאים תפקידי הנהגה חינוכיים בבתי הספר בהם הם מלמדים, במערכת החינוך או בארגונים אחרים.
 

*המידע מתייחס לשנת הלימודים תשפ"א ויעודכן מדי שנה 
 

מורה בכיתה
בתמונה: ד"ר מורן גאם הכהן, ראשת החוג למקרא ותרבות ישראל במכללת סמינר
הקיבוצים, מחזור ב' ברביבים ותלמידים חביבים.

מחוז ירושלים

בית שמש:

ניר אברבנאל עציוני, ברנקו וייס, מורה ללשון ומחנך כיתה.

דודני אורסתיו, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז מקצוע.

ירושלים:

ענבל כהן, אולינה דה רוטשילד, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

תומר שני, אזורי מקיף עין כרם, מורה לתנ"ך, יזמות חברתית וחברה ישראלית ומחנך כיתה.

ש"י איבלמן לוין, בויאר, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וספרות ומחנך כיתה.

אלי דהן, בויארמורה לתנ"ך ומתמטיקה ומחנך כיתה.

יוסי ישעיה, בויאר, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

יעל פרג'ון, בויאר, מורה לתנ"ך, רכזת מגמת תנ"ך ורכזת מקצוע. 

יעל רינגל בלום, בויאר, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת שילוב.

איתן הופמן, בית הצייר, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ומנהל.

עמי ויסברגר, בית הצייר, מורה למדעים וחינוך גופני וסגן מנהל. 

כרמל קובלינר-קויאט, גבעת גונן, מורה לתנ"ך ולשון.

יעל שפיגלמן, גבעת גונן, מורה לתנ"ך ומולטימדיה, רכזת מקצוע, רכזת תכניות העשרה ורכזת שיווק.

צביה ויסברגר, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה, סגנית מנהל, רכזת חטיבה ורכזת מעורבות חברתית.

דפנה רייכמן, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לספרות ועברית, מחנכת כיתה ורכזת חטיבה.

אור בדיחי, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך.

שרון דואק הרוניאן, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

עטרה הרוני, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך, ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

אביבה כרמל, הגימנסיה העברית, מורה להיסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

יובל פולק אחדות, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

יונתן שילה, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך.

תמר בר, הניסויי, מורה לתנ"ך, ספרות והבעה ומחנכת כיתה.

טלילה ורשבסקי, הניסויי, מורה לתנ"ך, הומניסטיקה ועברית, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה ורכזת חברתית.

מרוה טוביה, הניסויי, מורה להיסטוריה.

אלון שועה-חיים, הניסויי, מורה לתנ"ך, ספרות וכתיבה יוצרת, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

ענבר שורק, הניסויי, מורה לתנ"ך, לשון והשכלה כללית, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

מורן הנסון קוג'מן, הניסויי ארגנטינה, מורה לתנ"ך ועברית ומחנכת כיתה.

גשם מילר, התיכון החדש בהר חומה, מורה לתנ"ך, לשון ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה.

יהל שוורץ, התיכון החדש בהר חומה, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ועברית ומחנכת כיתה.

אריאלה להמן, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות-יאס"א, מורה לתנ"ך, היסטוריה ומדעי הרוח, מחנכת כיתה ורכזת פדגוגית.

זיו ליסון, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות-יאס"א, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה, עב"ט ומחנך כיתה.

אריאלה אדלמן סטון, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך והומניסטיקה, ומחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

נדב דניאלי, התיכון לאומנויות, מורה להיסטוריה.

מיכל טל-אל, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה, רכזת מגמת מחשבת ישראל, רכזת מקצוע ורכזת חברתית.

סער יאבו, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך והיסטוריה, רכז שיכבה ורכז קורונה.

צבי פרידלנדר, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, ותולדות האומנות ומחנך.

שי והבה, חוות הנוער הציוני, מורה לתרבות יהודית-ישראלית ומנהל.

צמח עידן, חוות הנוער הציוני, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

שרי שמבורסקי, חושן, מורה להיסטוריה ומנהלת.

נעמה גרוסמן-קובה, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ספרות וקיימות, רכזת מקצוע ורכזת פרויקט קיימות. 

תומר דויטש, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ודיבייט, מחנך כיתה, רכז מגמת תנ"ך, רכז מקצוע ורכז עבודות גמר.

עמרי הובר, ליד"ה, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה ומחנך כיתה.

בתיה חורי יפין, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ומנהלת.

נדב חרובי, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ספרות ועתודה הומניסטית ומנהל חטיבה עליונה.

סיון כהן, ליד"ה, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת תכנית בארי.

תמנה לינדן, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

אמתי מור, ליד"ה, מורה לתנ"ך וגיאוגרפיה ומלווה מורים חדשים.

צחי קינן, ליד"ה, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותולדות המוסיקה, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

עפרי תמיר, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה, רכזת שיכבה ורכזת מעורבות חברתית.

סיון אטינגר וגשל, ליפתא, מורה להיסטוריה וקולנוע ומחנכת כיתה.

גיתית הרמן, ליפתא וקשת, מורה לתנ"ך וספרות.

ענת לוזון, מים חיים, מורה לתנ"ך ומנהלת.

טל איזק-הופמן, מקיף ע"ש זיו, מורה למחשבת ישראל ומנהלת.

שובל ביטון, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך והיסטוריה.

אביבה גולדפרב, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

הודיה דודי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה ומחנכת כיתה.

שיר דוקטורמן, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, ספרות ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

אלה לנגר רביצקי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, היסטוריה, ספרות, תרבות יהודית-ישראלית והבעה.

מאור סרי לוי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

שירלי רון, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, היסטוריה וספרות ומחנכת כיתה.

שי שגיא הובר,  מקיף ע"ש זיו, מורה למחשבת ישראל וספרות.

עינה ששון, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך והיסטוריה מחנכת כיתה. 

נטלי ברזילי-אנק,  עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

גיל צרויה, עירוני ג' בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ומתמטיקה, מחנכת כיתה ורכזת חטיבה.

לוטם אלוש, עירוני מסורתי, מורה לתרבות יהודית-ישראלית ותושב"ע ומחנכת כיתה.

טליה אפיק גרוסמן, עירוני מסורתי, מורה למחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית ורכזת מקצוע.

דקלה חודפי שדמי, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל, מחנכת כיתת מב"ר.

דניאל סקופסקי, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנכת כיתה. 

מוריה גרין סטרמן, ענבר, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית ודיבייט, רכזת חברתית וחברת צוות מוביל.

יונית וטנשטיין, פלך, מורה לתנ"ך ורכזת פדגוגית.

זהר אליהו, פרנקל, מנהל. 

עומר ססי, קדמה, מורה להיסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה.

מרב בנימין אקסלרוד, קשת, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

מתן חייט, קשת, מורה למחשבת ישראל, תלמוד ומתמטיקה ורכז חברתי.

גלית קהן, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל וספרות, מחנכת כיתה ורכזת חינוך לזהות ומיניות בריאה.

מיטל קורן, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותושב"ע ורכזת מקצוע.

חמוטל אלבז, רנה קסין, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה ורכזת חברתית.

אסף עוז, רנה קסין, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה וסגן מנהל/ת.

רני חרובי, רעות, מורה לתנ"ך וספרות, רכזת פדגוגית ורכזת מקצוע.

יעל ששון, רעות, מורה לספרות, רכזת שיכבה ורכזת שילוב.

כפר אדומים:

אתי גל-אור, התיכון המשותף כ.א.ן, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ובית מדרש חברתי ומחנכת כיתה.

עדי מזרחי, התיכון המשותף כ.א.ן, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ומחנכת כיתה.

יעל ספיר, התיכון המשותף כ.א.ן, מורה לתנ"ך ומנהלת.

יונתן גרינבוים, מעיינות אשכול בוגר, מורה לתנ"ך, היסטוריה, לשון, ספרות ותרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה.

הדס נקי גפני, מעיינות אשכול בוגר, מורה לתנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית.

מבשרת ציון:

נועה אברבנאל, תיכון הראל, מורה לתנ"ך וספרות, מחנכת כיתה ורכזת מועצת תלמידים.

נתנאל קאבליון, תיכון הראל, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה, רכז חברתי ורכז מעורבות חברתית.

מעלה אדומים:

יואב הרמן, אורט תעופה וחלל, מורה לשל"ח.  

צור הדסה:

עידן שניר, מעיינות, מנהל.

טליה אברמוביץ, תיכון אור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

קיבוץ נתיב הל"ה:

יואב בינט, מורה לתנ"ך, היסטוריה ומתמטיקה, מחנך כיתה ומנהל. 

קיבוץ עין גדי:

בן אראלי, תיכון עין גדי, מורה להיסטוריה, מחנך כיתה ומנהל.

אביה סלומון, תיכון עין גדי, מורה לתנ"ך והומניסטיקה ומחנכת כיתה.

קיבוץ צרעה:

נעם גדעוני, מקיף הר טוב, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה, רכז מגמת תנ"ך ומדריך פדגוגי.

 

צפון

בנימינה גבעת-עדה:

נמרוד גינוסר, כרמים, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה 

עדי להב, כרמים, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה 

אסתר מאיר-הורביץ, כרמים, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע

זכרון יעקב:

שלומית קובלינר, דמוקרטי קשת, מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ואזרחות, מחנכת כיתה ורכזת יהדות

פסית שיח, דמוקרטי קשת, מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית ומנהלת התיכון

אלישבע בולג, פלך, מורה ומחנכת כיתה  

שני קדם, תיכון זכרון יעקב, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה

חיפה:

מיטל בלומנטל-גורדון, הריאלי העברי, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מגמת תנ"ך

רבקה בן חורין, הריאלי העברי, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת פדגוגית 

נעמה ינאי לויפר, הריאלי העברי, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע 

מתן מורג, הריאלי העברי, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה, רכז שיכבה  

נועה באב, ליאו בק, מורה להומניסטיקה

נורית מרון-אלמגור, מקיף עירוני קריית חיים, מורה לכישורי חיים ויועצת חינוכית

רנטה תמר ליטוין, מקיף עירוני קריית חיים, מורה ללשון ועברית לתלמידים עולים, רכזת מקצוע

יודפת:

אלעד אנלן, עודד, מורה ומחנך כיתה

כרמיאל:

הדס פלדמן, ניצנים, מנהלת

נשר:

אלכס רויטמן, מקיף נשר, מורה לתנ"ך וספרות, רכז שיכבה ורכז מגמת תנ"ך

עפולה:

חגי וייס, כפר הנוער ויצו ניר העמק, מורה לתנ"ך ורכז מקצוע

נצר מעוז, קריית חינוך בן גוריון למדעים ואומנויות, מורה לתנ"ך, היסטוריה ואזרחות, מחנך כיתה, רכז שיכבה ורכז השכלה כללית

עצמון-שגב:

שירי משעל-אסף, אסיף משגב, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מעורבות חברתית

ליאון גרשוביץ, קציר משגב, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה, רכז מקצוע, רכז עבודות גמר, רכז "אקדמיה בתיכון" ורכז הקמת מגמת חקר

רותי מועלם-זינגר, קציר משגב, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה  

פרדס חנה-כרכור:

לירן פוגל, פרדס, מנהל  

קיבוץ יפעת:

יפתח קולניק, מקיף העמק המערבי, מורה לתנ"ך וספרות, מחנך כיתה ורכז מקצוע

קיבוץ כפר בלום:

נטע רוזנבליט, מקיף עמק החולה, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה

 קיבוץ מזרע:

הגר רומפלר, עמקים תבור, מורה לתרבות יהודית-ישראלית והומניסטיקה, רכזת מקצוע ורכזת מרכז למידה  

קיבוץ סאסא:

שלי שטיין וינברגר, מקיף אנה פרנק, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה

מיכל וייס, נוף הרים, מורה ומחנכת כיתה  

קיבוץ עין החורש:

קרן גרטלר, מקיף מעיין שחר, מורה לתנ"ך ומדעי הרוח-רב תחומי, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע

קיבוץ עין שמר:

יסמין בן מיור, מבואות עירון, מורה לתנ"ך וספרות  

קיבוץ עמיר:

יובל שטרן, עיינות ירדן, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה

קיבוץ שדה אליהו:

עמרי עמירם, שק"ד דרכא, מורה לתנ"ך ומנהל

קצרין:

ירון זיני, נופי גולן, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, רכז מגמת תנ"ך ורכז מקצוע

יובל נאור, נופי גולן, מורה להיסטוריה וספרות  

קריית טבעון:

מיכל ויין-איצקוביץ, אורט גרינברג, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה

עפר שפר, אורט גרינברג, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה

 

 

מרכז

בית ברל:

שירה אפל-מויאל, עמי אסף, מורה לתנ"ך והומניסטיקה ומחנכת כיתה  

הדר ספרדי אלקבץ, עמי אסף, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע  

רותם רזון אלבס, עמי אסף, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע

בית חשמונאי:

נורית מאירס, אזורי ע"ש הרצוג, מורה לתנ"ך ורכזת מקצוע  

בת ים:

עדי בעבור, ברנקו וייס על שם ג'קלין כהנוב, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנכת כיתה

גבעתיים:

מיכל גולן, אורט טכניקום, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע  

שמרית קליין, שמעון בן צבי, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ויועצת

גני תקוה:

הדס הלוי, מיתר, מורה לתנ"ך ורכזת מגמת תנ"ך  

הרצליה:

יגאל יערן, מקיף היובל, מורה לתנ"ך ואזרחות ורכז שיכבה

חולון:

זהר אורן-ניאגו, קמפוס פרס הייטק היי, מורה לתנ"ך וספרות ורכזת שיכבה

יואל גירון, קריית משה שרת, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ורכז מגמה

יד רמב"ם:

יוני בן סימון, בית אקרשטיין, מנהל  

לוד:

חן עמרם, תיכון עתיד למדעים, מורה לתנ"ך ורכזת מעורבות חברתית

מודיעין מכבים-רעות:

אסתר ברנשטיין,  עירוני א', מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, ספרות, לשון והבעה, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה

תמיר סגל, עירוני א', מורה לתנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה

מורן אמיתי, עירוני ה', מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, ספרות ותרבות יהודית-ישראלית ומחנכת כיתה

מזכרת בתיה:

עדי בורלא-מלכין, ברנקו וייס ע"ש רבין, מורה לשל"ח וידיעת הארץ ורכזת מקצוע

אורי אבני, קשת ברנקו וייס, מורה לתנ"ך, לשון ותרבות יהודית-ישראלית ורכז מקצוע 

לימור אנג'ל, קשת ברנקו וייס, מורה להומניסטיקה ורכזת יהדות

הדר ברוש, קשת ברנקו וייס, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה

איתמר נחמה, קשת ברנקו וייס, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה ומנהל חטיבת הביניים

ידידיה עציון, קשת ברנקו וייס, מורה למחשבת ישראל ותלמוד ומנהל  

איתמר שחר, קשת ברנקו וייס, מורה להיסטוריה וספרות, מחנך כיתה ורכז בגרויות  

נתניה:

כרמל פרנקל, תיכון נתן אלתרמן, מורה לתנ"ך ועברית ורכזת עולים חדשים

קדימה-צורן:

בת אל מששה אשכנזי, תיכון עודד, מורה למחשבת ישראל ורכזת מקצוע

קיבוץ גבעת ברנר:

נעמה קירפיצניקוב, מקיף אזורי ברנר, מורה לתנ"ך, תרבות יהודית-ישראלית, מחנכת כיתה ורכזת מעורבות חברתית

ראשון לציון:

עקיבא המאירי, יגאל אלון, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ופילוסופיה, מחנך כיתה ורכז מקצוע

עפרי ויינר, מקיף ט', מורה לתנ"ך

רמת גן:

גל נוסבאום, בליך, מורה לתנ"ך ולשון ומחנך כיתה

רעננה:

אמתי טפרברג, תיכון ע"ש אוסטרובסקי, מורה לתנ"ך ומבוא לפילוסופיה

שוהם:

מאיה פורר-גולדמן, תיכון שוהם, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מרכז למידה

תל אביב-יפו:

עידו גידלי, אורט גאולה, מורה לתנ"ך וספרות, רכז פדגוגי ורכז שיכבה   

שני קוטלר פוקס, אורט גאולה, מורה לתנ"ך, ספרות ומגמת לב"ה ורכזת מקצוע  

קרן נוריאל-כץ, הגימנסיה העברית הרצליה, מורה לתנ"ך  

תמר אלמליח, מוזות, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה

מור גמליאל, מפתן אלון, מורה ללשון ורכזת חברתית

ארד זק, נופי ים, מורה ומחנך כיתה  

צביקה עשהאל, סטודיו אנקורי, מורה לתנ"ך והיסטוריה  

אביגיל בלוך גייגר, עירוני א', מורה למחשבת ישראל ומנהלת

חן רביניאן, עירוני א', מורה לתנ"ך והיסטוריה, רכזת תחום קהילה ומנחה קבוצות של כתיבה יוצרת  

רחל בכר, עירוני ד', מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה

עדי בוסידן, תיכון חדש ע"ש רבין, מורה לספרות, תרבות יהודית-ישראלית ותושב"ע ומחנכת כיתה

נריה כהן, תיכון חדש ע"ש רבין, מורה להיסטוריה ואזרחות, מחנך כיתה ומנהל

סיון שהינו, תיכון חדש ע"ש רבין, מורה לתנ"ך והיסטוריה

 

 

דרום

אשקלון:

יסמין בוקר סורין, מקיף עירוני א', מורה למחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

שירה רובינשטיין-יפרח, תיכון אומנויות, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

זמרת:

עתר גייבל, מקיף עזתה, מורה לתנ"ך ותושב"ע, רכזת פדגוגית ורכזת מקצוע.

יד מרדכי:

הגר גל, בית הספר להוראת השואה, מורה להיסטוריה.  

מסלול:

מחול שוש, תיכון אזורי מרחבים, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות יהודית-ישראלית.

מצפה רמון:

עמיחי הס, דמוקרטי רותם, מנהל.

עופר כהן, השלום ע"ש רבין, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז טיולים.

קיבוץ יטבתה:

יניי בסוק, מעלה שחרות, מורה לתנ"ך, היסטוריה, לשון ותרבות יהודית-ישראלית ומחנך כיתה.

קיבוץ מגן:

עידו יקיר, נופי הבשור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

קיבוץ משאבי שדה:

נועה נופר, תיכון אזורי רמת הנגב, מורה לתנ"ך ומגדר, מחנכת כיתה, רכזת מגמת תנ"ך, רכזת חברתית, רכזת מעורבות חברתית ורכזת בגרויות.

קיבוץ שובל:

דפנה גרשוני כהן, מבואות הנגב, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה, ורכזת שיכבה.