דבר ראש תכנית החינוך

אחד המאפיינים הייחודייםדן פורת תמונה של הכשרת המורים בתכנית רביבים היא האמונה שפרחי הוראה יכולים ללמוד הרבה מאוד מהתנסות בהוראה. ההתנסות מזמנת להם למידה על הוראת תוכן בצורה מעניינת ומשמעותית, על החיים התוססים בבית הספר, על האתגרים המגוונים העומדים בפני מורים ועל הסיפוק הרב הטמון במקצוע ההוראה. בהתאם, תלמידי רביבים מתחילים להתנסות בהוראה מונחית במסגרת של חצאי כיתות כבר בשנה השנייה ללימודיהם בתכנית. הוראה זו מלווה על ידי קבוצת מנחים מנוסים. בנוסף לליווי ולהנחיה של צוות המנחים, תלמידי רביבים נפגשים מדי שבוע לסדנא רפלקטיבית לאחר ההוראה, כדי לנתח את  השיעורים שלהם ולנצל גם משוב קבוצתי לקראת המשך ההוראה. משוב חיובי של בוגרי התוכנית וצוותי בתי הספר בהם מתנסים תלמידי רביבים, מחזקים את תפיסת רביבים בכך שההוראה ההתנסותית היא מרכיב משמעותי ומעצב בהתפתחות של כל מורה.

ד"ר דן פורת, מנהל החינוכי