אודות

הלימודים בתכנית רביבים מיועדים לתלמידים מצטיינים, בעלי עניין בתרבות היהודית ובחקר מדעי היהדות, שהינם בעלי מחויבות גבוהה לחינוך ערכי ועניין בזהות יהודית בקרב צעירים במדינת ישראל.

הלימודים בתכנית כוללים לימודי בוגר B.A. בחוג למקרא ובתכנית ללימודי יהדות והעמקה בתחום דעת אחד נוסף מבין הדיצפלינות השונות במדעי  היהדות (מחשבת ישראל, ספרות עברית, היסטוריה של עם ישראל, לשון עברית ותלמוד) במסגרת לימודי מוסמך M.A. לצד לימודים אלו, תלמידי התכנית נהנים מהכשרה ייחודית להוראת מקצועות היהדות. הכשרה זו, המקנה תעודת הוראה במקרא ובלימודי יהדות, כוללת התנסות מעשית בהוראה בבתי ספר במשך שלוש שנים בליווי של מנחים פדגוגיים מנוסים, לצד קורסים עיוניים בחינוך.

תלמידי התכנית לומדים במחיצת תלמידים מצטיינים המחויבים להוראת מקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית, ומצטרפים עם סיום לימודיהם לקבוצה גדולה של בוגרי רביבים המלמדים בבתי ספר ממלכתיים ברחבי בארץ.

  • הלימודים ברביבים מקנים השכלה רחבה ועמוקה במדעי היהדות לצד הכשרה ייחודית להוראת מקצועות אלו.
  • התכנית כוללת לימודים ל - 3 תארים ב - 4 שנים.
  • תלמידי התכנית זוכים לליווי אישי לאורך כל תקופת לימודיהם.
  • הלימודים מתקיימים במסגרת של קבוצה נבחרת.
  • בוגרי התכנית משתלבים בהוראה ברחבי הארץ.
  • תלמידי התכנית נהנים  ממלגת מחיה וממלגת שכר לימוד מלאה.
  • תכנית הלימודים כוללת גם פעילויות נוספות דוגמת סיורים, ביקורים במוזיאונים, הצגות תיאטרון ועוד.

התכנית נעזרת במשאבים הנרחבים והייחודיים של האוניברסיטה העברית בתחומי מדעי היהדות וחינוך ומציעה גישה אינטגרטיבית חדשה להכשרת מורים; גישה המשלבת את תחומי התוכן במקצועות היהדות בסוגיות חברתיות עכשוויות הקשורות לעם היהודי ולחברה היהודית ובלימודי הוראה ועבודה מעשית. בצד הלימודים האקדמיים, משולבים תלמידי רביבים בהכשרה מעשית בבתי ספר על-יסודיים מהשנה השנייה ללימודיהם.

בסוף שנת הלימודים השלישית יקבלו תלמידי התכנית תואר בוגר (תואר ראשון) בתכנית ללימודי יהדות ובחוג למקרא ועם סיום הלימודים יוענק לבוגרים תואר מוסמך (תואר שני) באחד החוגים העוסקים במדעי היהדות ותעודת הוראה. כדי לאפשר לתלמידים להתמסר ללימודים (שכן הם נדרשים למאמץ אינטלקטואלי, חברתי ומעשי המתפרס על פני מרבית חודשי השנה), הם נהנים ממלגת שכר לימוד מלאה וממלגת מחיה במהלך כל שנות לימודיהם בתכנית (בכפוף לנוהלי המלגות של התכנית).

קצת היסטוריה

את תכנית רביבים גיבשה האוניברסיטה העברית, יחד עם משרד החינוך וקרן אבי חי ישראל, כדי לתת מענה אקדמי של האוניברסיטה לממצאי דוח ועדת שנהר שהתריע בחומרה רבה על ההתרחקות הגדלה והולכת של בני נוער ישראלים מן התרבות של העם היהודי לדורותיו ומהגותו.

ועדת שנהר, שפרסמה דוח הנושא את הכותרת "עם ועולם – תרבות יהודית בעולם משתנה" (תשנ"ד), עמדה על הצורך ללמד את תרבות ישראל ואת מקורות היהדות כהוויה תרבותית ייחודית ומתפתחת תוך דגש על הזיקה שבין תרבות ישראל לתרבות העמים.

 

דבר ראש התכנית

המפתח לחינוך הוא התמונה רוני גולדשטייןמורה. תכנית רביבים שואפת להכין להוראה בבתי ספר ממלכתיים מורים משכילים שהם בעלי ידע עמוק במדעי היהדות ובדרכי פדגוגיה המשובחות ביותר. בוגרי התכנית משפיעים על מערכת החינוך ומעלים את רמת ההוראה בכל בית ספר שאליו הם מגיעים. אנחנו גאים בבוגרי התכנית המחוללים יום יום מהפכה בחינוך ואנחנו תולים תקוות רבות בתלמידים הרשומים בתכנית עכשיו ובאלה שילמדו בה בעתיד. זכות גדולה היא לי ולשאר צוות רביבים להיות מעורבים בתכנית חשובה זו ולעבוד עם תלמידים כה מוכשרים, ערכיים, חדורי מוטיבציה ואידיאליסטים.

ד"ר רוני גולדשטיין, ראש אקדמי

 

מטרות התכנית

תכנית רביבים שואפת לתרום לשינוי במעמד לימודי היהדות והתרבות היהודית במערכת החינוך הממלכתית בישראל.

תכנית רביבים נוסדה כדי להכשיר עתודה של מורים מצטיינים למקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית העל יסודית. רביבים תכשיר מורים בעלי השכלה רחבה ועמוקה, מיומנים באומנות ההוראה ושואפים לחשוף לפני תלמידיהם את התרבות היהודית על רבדיה בדרך מעניינת, מאתגרת ובעלת משמעות.

בוגרי רביבים יהיו בעלי השכלה מעמיקה במקצוע אחד של מדעי היהדות (מקרא, תלמוד, מחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית, לשון עברית ותלמוד) ובעלי פרספקטיבה רב תחומית במדעי היהדות. הם יהיו מסוגלים להורות את מקצועות היהדות מתוך אופק רחב במדעי הרוח ולתרגם את השכלתם האקדמית לשפת הוראה בכיתה. דרך הוראתם החווייתית והיצירתית תהיה בבחינת אתגר אישי ואינטלקטואלי בעבור אוכלוסיות שונות של לומדים. הבוגרים ישמשו דמויות להזדהות ולחיקוי עבור תלמידיהם.

בוגרי רביבים יראו את עצמם מחויבים לתרום לרווחת תלמידיהם, קשובים ורגישים לצורכיהם הלימודיים והאישיים. הם ישתלבו כחברי צוות בבתי הספר, נכונים לשאת באחריות ובתפקידי חינוך והנהגה וכן ליזום תכניות ופעולות גם נוסף לשעות ההוראה הפורמליות, במיוחד בהקשר של תרבות יהודית. בוגרי רביבים יראו את המעשה החינוכי בהקשרו החברתי והתרבותי הרחב.  

שכר לימוד ומלגות

תכנית רביבים היא תכנית לימודים ארבע-שנתית עמוסה. תלמידי התכנית נדרשים להקדיש את מרבית זמנם ללימודיהם. לפיכך, האוניברסיטה העברית מעמידה לרשות תלמידי תכנית רביבים העומדים בתנאי התכנית וממלאים אחר כללי האוניברסיטה:

מלגת שכר לימוד לתקופת לימודיהם בתכנית רביבים. אם לא הספיק תלמיד לסיים את חוק לימודיו במהלך ארבע שנות התכנית, חובת תשלום שכר הלימוד בגין השלמת שכר לימוד תחול עליו.

2. מלגת מחיה - הלוואה עומדת שתהפוך למענק עם סיום הלימודים בתכנית ועמידה בתנאיה (לרבות ארבע שנות הוראה בבית ספר ממלכתי כללי על-יסודי במדינת ישראל, בהיקף של משרה מלאה ובמשך ארבע שנים ממועד סיום התכנית הארבע-שנתית, מקצוע הקשור להכשרה שקיבל בתכנית). הלוואה זו תשולם במהלך ארבע שנות הלימודים בתכנית רביבים, ובתנאי שהתלמיד השיג ממוצע ציונים 85 לפחות בכל שנה.

3. אפשרות למגורים במעונות הסטודנטים כמקובל על פי כללי האוניברסיטה ובכפוף לתשלום המקובל. על פי ניסיון העבר, התאפשרו מגורים במעונות הסטודנטים לכל פונה (למעט תושבי ירושלים) שנרשם בזמן ועמד בדרישות הקבלה למעונות.

4. באתר דיקנט הסטודנטים תקבלו מידע על מלגות, הטבות, זכויות וכיוצ"ב. 

*ההלוואה ומלגת שכר הלימוד הנזכרות בסעיפים 1 ו-2 הינם בכפוף לנוהלי המלגות הקיימים בתכנית.

צרו קשר

מזכירות תכנית רביבים ממוקמת בבניין ע"ש רבין קומה 4 חדר 4004

שעות קבלה:

ימים א' – ה' בין 10:00 – 13:30.

טלפון: 02-5881970

פקס: 02-5881218

דוא"ל: revivim@savion.huji.ac.il

פייסבוק