בעלי תפקידים במשרד החינוך

  • טל איזק-הופמן, מדריכה ארצית, באגף מורשת ומחשבת ישראל, אחראית על בתי הספר המשלבים.
  • טליה אפיק גרוסמן, מדריכה מחוזית בתרבות ישראלית.
  • הדס חיה הלוי, מדריכה.
  • אביבה ויין, מדריכה.
  • נריה כהן, חבר בוועדת מקצוע.
  • נטע לה גנק, מדריכה מחוזית לתנ"ך.
  • יעל נחשון, מדריכה מחוזית לתנ"ך.
  • בת עמי רשלבך, מדריכה.