בוגרי רביבים המלמדים במערכת החינוך

בוגרי רביבים פזורים בכל רחבי הארץ, בצפון, בדרום, במרכז ובאזור ירושלים, ומהווים נדבך חשוב במוסדות החינוכיים בהם הם משתלבים.

רבים מבוגרי רביבים ממלאים תפקידי הנהגה חינוכיים בבתי הספר בהם הם מלמדים, במערכת החינוך או בארגונים אחרים.

 

*המידע מתייחס לשנת הלימודים תשע"ו ויעודכן מדי שנה 

מורה בכיתה

מחוז ירושלים

בית שמש:

דודני אורסתיו, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ונציג בועד מורים.

עידית זרביב, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך ורכזת מקצוע.

איתמר טס, ברנקו וייס אתגרי, מורה לאנגלית ומנהל.

שרי שמבורסקי, ברנקו וייס אתגרי, מורה לתנ"ך ולשון ורכזת פדגוגית.

גבעת ישעיהו:

יואב בינט, סאדברי עמק האלה, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל והיסטוריה ומנהל.

ירושלים:

 יניי בסוק, אנקורי, מורה לתנ"ך.

שי איבלמן, בויאר, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז מעורבות חברתית.

זהר אליהו, בויאר, מורה לתנ"ך ורכז חטיבה.

בן אראלי, בויאר, מורה לתנ"ך והיסטוריה.

אביגיל ארוונה, בויאר, מורה לתנ"ך ולשון.

הדס וולף-יצחק, בויאר, מורה לתנ"ך מחשבת ישראל וספרות.

עמיחי טיטמן, בויאר, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ואחראי על אתר ודף הפייסבוק של בית הספר.

יעל פרג'ון, בויאר, מורה לתנ"ך.

יעל רינגל, בויאר, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

עמי ויסברגר, בית הצייר, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל, סגן מנהל ורכז חטיבה.

כרמל קובלינר-קויאט, גבעת גונן, מורה לתנ"ך, לשון ותרבות ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מרכז למידה.

יעל שפיגלמן, גבעת גונן, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

אריאלה רשף, דנמרק, מורה לתנ"ך ואזרחות ומחנכת כיתה.

מיכל דניאלי פאר, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לתנ"ך ומיומנויות למידה.

צביה ויסברגר, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת חברתית.

דפנה רייכמן, האקדמיה למוסיקה ומחול, מורה לתנ"ך, לשון וספרות מחנכת כיתה ורכזת מעורבות חברתית.

שרון דואק הרוניאן, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

איתמר שחר, הגימנסיה העברית, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה.

תמר בר, הניסויי, מורה למחשבת ישראל, לשון ואזרחות ומחנכת כיתה.

טלילה ורשבסקי, הניסויי, מורה לתנ"ך, לשון ותרבות ישראל ורכזת שיכבה.

מרוה טוביה, הניסויי, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנכת כיתה ורכזת מועצת תלמידים.

אלון שועה-חיים, הניסויי, מורה לתנ"ך וספרות, מחנך כיתה, רכז מקצוע וחונך.

ענבר שורק, הניסויי, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

בת עמי רשלבך, הרטמן בנות, מורה לתיאטרון.

מיה גפני-מור, התיכון הישראלי למדעים ואומנויות, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

זיו ליסון, התיכון הישראלי למדעים ואומנויות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה וכתיבה אינטר-דיסציפלינרית ומחנך כיתה.

אריאלה אדלמן סטון, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

ארד זק, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

מיכל טל-אל, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת חברתית.

אריאל סרי-לוי, התיכון לאומנויות, מורה למחשבת ישראל ורכז מקצוע.

צבי פרידלנדר, התיכון לאומנויות, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל וקולנוע ומחנך כיתה.

יוסי גן-אל, חוות הנוער הציוני, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, תלמוד, תרבות ישראל ותושב"ע ורכז שיכבה.

שי והבה, חוות הנוער הציוני, מורה להיסטוריה ואזרחות, מחנך כיתה, רכז חברתי ורכז מרכז למידה.

צמח עידן, חוות הנוער הציוני, מורה לתנ"ך וספרות.

נעמה גרוסמן-קובה, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ספרות וקיימות ומחנכת כיתה.

תומר דויטש, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל, משפט עברי, קיימות ודיבייט ומחנך כיתה.

עמרי הובר, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה, מחנך כיתה ורכז מעורבות חברתית והתפתחות אישית.

נדב חרובי, ליד"ה, מורה לתנ"ך, ספרות והומניסטיקה, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

תמנה לינדן, ליד"ה, מורה לתנ"ך, היסטוריה ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

אמיתי מור, ליד"ה, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל וגאוגרפיה, רכז מקצוע, רכז מועצת תלמידים ועורך עיתון. 

עפרי תמיר, ליד"ה, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנכת כיתה.

גיתית הרמן, ליפתא ומקיף גילה, מורה לתנ"ך ואנגלית.

טל איזק-הופמן, מקיף ע"ש זיו, מורה למחשבת ישראל, רכזת מקצוע ורכזת פיתוח מקצועי.

אביבה גולדפרב, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

אלה לנגר רביצקי, מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל והבעה ומחנכת כיתה.

שי שגיא הובר,  מקיף ע"ש זיו, מורה לתנ"ך וספרות ורכזת מקצוע.

חנה פנחס, סליגסברג, מורה לתנ"ך וגיאוגרפיה, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

נטע רוזנבליט, סליגסברג, מורה להיסטוריה, מחנך כיתה, רכז מעורבות חברתית ורכז תכנית "בשביל".

מרב בנימין אקסלרוד, עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

נטלי ברזילי-אנק, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, תרבות ישראל ובית מדרש.

נדב ברמן שיפמן, עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה למחשבת ישראל.

אליהו דהן, עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ומתמטיקה, מחנך כיתה ורכז מקצוע. 

סיון כהן, עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת תכנית בארי.

גיל צרויה, עירוני ג' בית חינוך, מורה לתנ"ך, לשון ומחנכת כיתה.

צחי קינן, עירוני ג' תל"י בית חינוך, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

טליה אפיק גרוסמן, עירוני מסורתי, מורה למחשבת ישראל ותרבות ישראל ורכזת מקצוע.

עדי בעבור, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל ומחנכת כיתה.

שלומית קובלינר, עירוני מסורתי, מורה לתנ"ך, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

תמר אלדר-גיסר, קשת, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

נעם דן, קשת, מורה לתנ"ך, ספרות ותרבות ישראל.

גלית יגל קהן, קשת, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל ועברית ומחנכת כיתה.

שלומית מאלי, קשת, מורה לתנ"ך ותלמוד ורכזת מקצוע.

אהוד צמח, קשת. מורה לתנ"ך וספרות.

מיטל קורן, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, מפגש בוקר ומחנכת כיתה.

עידן שניר, קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, תרבות ישראל מחנך כיתה, רכז מקצוע ורכז תכנית בארי.

חמוטל אלבז, רנה קסין, מורה לתנ"ך, היסטוריה, תרבות ישראל ולימודי ארץ ישראל ומחנכת כיתה.

הדס נקי, רנה קסין, מורה לתנ"ך, היסטוריה ואזרחות, מחנכת כיתה ורכזת מעורבות חברתית.

אסף עוז, רנה קסין, מורה לתנ"ך, היסטוריה ואזרחות, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

רוני חרובי, רעות, מורה לתנ"ך, ספרות ותושב"ע, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה ורכזת מקצוע.

יעל ששון, רעות, מורה לספרות ותיאטרון עיוני, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת תכנית אמירים.

לילי בן עמי, תיכון עין כרם, מורה ליזמות חברתית.

כפר אדומים:

שירי ברקי שובל, התיכון המשותף, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ומחנכת כיתה.

יעל ספיר, התיכון המשותף, מורה לתנ"ך ומנהלת.

מוריה פיקאר שטיין, מעיינות בוגר, מורה לתנ"ך וספרות ומחנכת כיתה.

שני שקד-בלקין, מעיינות בוגר, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, ספרות ועברית.

מבשרת ציון:

תמיר סגל, תיכון הראל, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל.

איתן צור, תיכון הראל, מורה לתנ"ך ולשון, מחנך כיתה, רכז חברתי ורכז טיולים.

עדיה קדמי-סממה, תיכון הראל, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנכת כיתה.

יובל שטרן, תיכון הראל, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה.

מעלה אדומים:

נדב בלקין, אורט תעופה וחלל, מורה לתנ"ך, ומחשבת ישראל.

יואב הרמן, אורט תעופה וחלל, מורה לשל"ח.

עדי להב, אורט תעופה וחלל, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

הילה ארזי חטאב, שחקים, מורה לתנ"ך, ספרות וקולנוע ורכזת פדגוגית.

צור הדסה:

טליה אברמוביץ, תיכון אור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת חברתית. 

קיבוץ צרעה:

נעם גדעוני, הר טוב, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז מקצוע.

 

צפון

בנימינה:

נמרוד גינוסר, אורט השומרון, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

אסתר מאיר-הורביץ, אורט השומרון, מורה לתנ"ך ורכזת הכשרת צוות המורים.

זכרון יעקב:

פסית שיח, דמוקרטי קשת, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותקשורת בינאישית ומנהלת התיכון.

חיפה:

נעמה ינאי לויפר, הריאלי העברי, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל, היסטוריה, ומגדר ומחנכת כיתה.

מתן מורג, הריאלי העברי, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ומחנך כיתה.

רנטה תמר, מקיף עירוני קריית חיים, מורה לתנ"ך, לשון ועברית לתלמידים עולים.

מיטל בלומנטל, עירוני ה', מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל.

כרמיאל:

הדס פלדמן, אדם חברה וטבע, מורה לתנ"ך ומנהלת.

מגדל העמק:

אינה כצנלסון, אורט רוגוזין, מורה לתנ"ך. 

עצמון שגב:

ליאון גרשוביץ, מקיף משגב, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

אדווה הכהן בומנדיל, מקיף משגב, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

רותי מועלם זינגר, מקיף משגב, מורה לתנ"ך, ותרבות ישראל, מחנכת כיתה, רכזת שיכבה ורכזת מקצוע.

שירי משעל-אסף, מקיף משגב, מורה לתנ"ך, היסטוריה, ספרות  ותרבות ישראל.

קיבוץ יפעת:

שני מועלם, מקיף העמק המערבי, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

יעל נחשון, מקיף העמק המערבי, מורה לתנ"ך ורכזת מקצוע.

יפתח קולניק, מקיף העמק המערבי, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה.

קיבוץ כנרת:

עמרי עמירם, בית ירח, מורה לתנ"ך, מחנך כיתה, רכז מקצוע ורכז חברתי.

קיבוץ מזרע:

הגר רומפלר, עמקים תבור, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל ושורשים מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

קיבוץ סאסא:

מיכל וייס, נוף הרים, מורה לתנ"ך, ספרות ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

קיבוץ עין החורש:

קרן גרטלר, מקיף מעין שחר, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל.

קיבוץ עין שמר:

יסמין בן מיור, מבואות עירון, מורה לתנ"ך וספרות ורכזת מקצוע.

קצרין:

ירון זיני, נופי גולן, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, רכז מקצוע ורכז גוונים.

קריית טבעון:

מיכל ויין-איצקוביץ, אורט גרינברג, מורה לתנ"ך, מחשבת ישראל ואנגלית ורכזת שיכבה.

עפר שפר, אורט גרינברג, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה.

רמות:

אודליה זירד, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך, לשון וספרות, מחנכת כיתה, מדריכת כתיבה ורכזת מקצוע.

 

מרכז

בית ברל:

רותם רזון, עמי אסף, מורה לתנ"ך והשכלה כללית ומחנכת כיתה.

בית חשמונאי:

נורית מאירס, אזורי ע"ש הרצוג, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מקצוע.

בת-ים:

שרי דרור, עירוני מקיף רמות, מורה למשאבי אנוש ומנהלת.

גבעתיים:

שמרית קליין, שמעון בן צבי, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

הרצליה:

יגאל יערן, מקיף היובל, מורה לתנ"ך ואזרחות, מחנך כיתה ורכז שיכבה.

חולון:

יואל גירון, קרית שרת, מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

מודיעין מכבים-רעות:

אסתר ברנשטיין, עירוני א', מורה לתנ"ך וספרות ומחנכת כיתה.

מורן אמיתי, עירוני ה', מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

מזכרת בתיה:

ידידיה עציון, על-יסודי משלב קשת, מורה לתלמוד ותרבות ישראל ומנהל.

עדי בורלא-מלכין, קריית חינוך רבין, מורה לשל"ח וידיעת הארץ ורכזת מקצוע.

לימור אנג'ל, קשת, מורה לתרבות ישראל. 

מקווה ישראל:

שלי שטיין, מקווה ישראל כללי, מורה לתנ"ך.

נווה ירק:

אור מלחי, בית חינוך ירקון, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנכת כיתה.

קדימה-צורן:

בת אל אשכנזי, תיכון עודד, מורה למחשבת ישראל ורכזת מקצוע.

קיבוץ גבעת ברנר:

נעמה קירפיצ'ניקוב, מקיף אזורי ברנר, מורה לתרבות ישראל ומלווה לימודית.

ראשון לציון:

עקיבא המאירי, יגאל אלון, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

עפרי ויינר, מקיף ט', מורה לתנ"ך.

 רמלה:

יוני בן סימון, ברנקו וייס, מורה לתנ"ך ורכז פדגוגי.

רמת גן:

מיכל גולן, אהל שם, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל, מחנכת כיתה וסגנית רכזת שיכבה.

גל נוסבאום, בליך, מורה לתנ"ך ולשון.

אביטל רבינוביץ' פרי, בליך, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

רעננה:

אמתי טפרברג,  תיכון ע"ש אוסטרובסקי, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ומחנך כיתה.

תל אביב-יפו:

הגר גל, מקיף עמל ליידי דיוויס, מורה להיסטוריה.

תמר אלמליח, סטודיו אנקורי, מורה לתנ"ך.

שירן זהרוני, עירוני ד', מורה לתנ"ך ולשון, מחנך כיתה ורכז פדגוגי.

ניב סוניס, עירוני ט', מורה לתנ"ך ומחנך כיתה.

שני קוטלר, קריית חינוך יפו, מורה לספרות ולשון.

יעל בבני, תיכון חדש, מורה לתנ"ך ומורשת ורכזת שיכבה.

אביבה ויין, תיכון חדש, מורה לתנ"ך, תרבות ישראל ותושב"ע, מחנכת כיתה ורכזת תכנית בארי.

נריה כהן, תיכון חדש, מורה לתושב"ע ואזרחות, מחנך כיתה ומנהל.

אביה פינקלשטיין, תיכון חדש, מורה לתנ"ך, תושב"ע ומורשת, רכזת תכנית בארי, רכזת חברתית ומנהלת משלחת לוס אנג'לס תל-אביב.

קרן נוריאל-כץ, תיכונט, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל.

 

דרום

אילת:

ענבל כהן, תיכון ע"ש רבין, מורה לתנ"ך ומחנכת כיתה.

אשקלון:

יסמין בוקר סורין, מקיף עירוני א', מורה למחשבת ישראל, מחנכת כיתה ורכזת שיכבה.

באר שבע:

חיה קארלי ארנסט, עמל מקיף ז' רמות, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל ומחנכת כיתה.

ירוחם:

עמיחי הס, אורט ספיר, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ומחנך כיתה.

מסלול:

מחול שוש, מקיף אזורי מרחבים, מורה לתנ"ך, ספרות ותרבות ישראל, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע ורכזת תכנית בארי.

מצפה רמון:

עופר כהן, השלום ע"ש רבין, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל ומחנך כיתה.

קיבוץ מגן:

עידו יקיר, נופי הבשור, מורה לתנ"ך ומחשבת ישראל ורכז מקצוע.

נטע לה גנק, נופי הבשור, מורה לתנ"ך.

קיבוץ ניר עם:

עתר גיבל-פולק, שער הנגב, מורה לתנ"ך ותרבות ישראל, מחנכת כיתה, סגנית מנהל ורכזת מקצוע.

גל מאיר, שער הנגב, מורה לתנ"ך והיסטוריה ומחנך כיתה.

קיבוץ שובל:

עידו גידלי, מבואות הנגב, מורה לתנ"ך והומניסטיקה, מחנך כיתה ורכז מקצוע.

דפנה גרשוני כהן, מבואות הנגב, מורה לתנ"ך, מחנכת כיתה ורכזת מעורבות חברתית.

שדה בוקר:

נועה נופר, התיכון לחינוך סביבתי, מורה לתנ"ך.