דבר ראש התכנית

המפתח לחינוך הוא המורה. תכנית רביבים שואפת להכין להוראה בבתי ספר ממלכתיים מורים משכילים שהם בעלי ידע עמוק במדעי היהדות ובדרכי פדגוגיה המשובחות ביותר. בוגרי התכנית משפיעים על מערכת החינוך ומעלים את רמת ההוראה בכל בית ספר שאליו הם מגיעים. אנחנו גאים בבוגרי התכנית המחוללים יום יום מהפכה בחינוך ואנחנו תולים תקוות רבות בתלמידים הרשומים בתכנית עכשיו ובאלה שילמדו בה בעתיד. זכות גדולה היא לי ולשאר צוות רביבים להיות מעורבים בתכנית חשובה זו ולעבוד עם תלמידים כה מוכשרים, ערכיים, חדורי מוטיבציה ואידיאליסטים.

פרופ' סטיב פסברג

פרופ' סטיב פסברג, ראש אקדמי