צרו קשר

תכנית רביבים, הפקולטה למדעי הרוח

בניין ע”ש יצחק רבין (קומה 4 חדר 4004)

האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 9190501

 

טלפון - 02-5881970

פקס  - 02-5881218

 

 

 ראש תכנית רביבים, פרופ' סטיב פסברג

 ahrevivim@savion.huji.ac.il

 ראש תכנית החינוך של רביבים, ד"ר אהרון דיטשר

 mshoward@mscc.huji.ac.il

 מנהלת אדמיניסטרטיבית של רביבים, גב' חדוה וייס

 hedvaw@savion.huji.ac.il

מזכירת תכנית רביבים, זלדה אשכנזי

 revivim@savion.huji.ac.il

בעלי תפקידים במשרד החינוך

  • טל איזק-הופמן, מדריכה ארצית, באגף מורשת ומחשבת ישראל, אחראית על בתי הספר המשלבים.
  • טליה אפיק גרוסמן, מדריכה מחוזית בתרבות ישראלית.
  • הדס חיה הלוי, מדריכה.
  • אביבה ויין, מדריכה.
  • נריה כהן, חבר בוועדת מקצוע.
  • נטע לה גנק, מדריכה מחוזית לתנ"ך.
  • יעל נחשון, מדריכה מחוזית לתנ"ך.
  • בת עמי רשלבך, מדריכה.